Rekrutacja nowych pracowników oczami HR-owca

Rekrutacja nowych pracowników oczami HR-owca

Łatwość korzystania z nowych technologii to największa zaleta pracowników z pokolenia Z – wynika z badań przeprowadzonych wśród specjalistów ds. HR polskich dużych przedsiębiorstw przez portal www.okpraca24.pl we współpracy z ekspertami Uniwersytetu Warszawskiego. Jakie kolejne wnioski płyną z przeprowadzonych analiz?

Nowoczesny handel internetowy
6 trendów w reklamie cyfrowej na 2024 rok
ESG nie uda się bez odpowiedzialnej komunikacji

Wśród zalet pokolenia Z – oprócz łatwości korzystania z nowych technologii – respondenci wskazywali na kreatywność i innowacyjność (36%) oraz zdolność do efektywnej współpracy w zróżnicowanym środowisku międzynarodowym (27%). Nieco mniejsza liczba rekruterów uznała natomiast gotowość do nauki nowych umiejętności (19%) oraz łatwość dostosowania się do zmieniających się obowiązków (14%) za największe zalety najmłodszej grupy pracowników. Zaskakująco niewielka grupa ankietowanych, bo jedynie 8%, uważała, że największym atutem osób z pokolenia Z jest ich poziom wykształcenia.

Mniej jednoznaczne wyniki uzyskano w przypadku pytania dotyczącego wad młodych pracowników. Ponad połowa przebadanych HR-owców wskazała na wysokie oczekiwania finansowe (57%). 42% ankietowanych zwróciło z kolei uwagę na niski poziom lojalności wobec pracodawcy. W dalszej kolejności wymienione zostały również brak odporności na stres (25%), niechęć do pracy poza typowymi godzinami pracy (22%) oraz niechęć do pracy stacjonarnej (21%). Natomiast relatywnie mniej respondentów jako niedoskonałości pokolenia Z wskazało na zbyt duże uzależnienie od technologii (15%) oraz słabe umiejętności pracy w zespole (14%).

– Pracownicy pokolenia Z stanowią coraz większą część zasobów ludzkich na rynku pracy. To właśnie dlatego tak ważne jest dostrzeganie tego, co stanowi ich największą siłę, ale również zrozumienie posiadanych przez nich wad. Dopiero wtedy możliwe będzie wykorzystanie ich pełnego potencjału – mówi Przemysław Rączka, właściciel portalu okpraca24.pl. – Oczywiście za świadomością muszą iść konkretne rozwiązania. Z wyników badań można wnioskować, że niezwykle ważny staje się dziś odpowiedni onboarding, szkolenia z zakresu redukcji stresu czy umiejętne budowanie lojalności pracownika do firmy, dzięki którym współpraca z pokoleniem Z stanie się dla przedsiębiorstw bardziej efektywna – dodaje.

Najbardziej atrakcyjne benefity pozapłacowe

Zdaniem HR-wców najważniejszym benefitem pozapłacowym, który motywuje potencjalnych pracowników do podjęcia pracy w danej firmie, jest prywatna opieka medyczna. Stanowi ona kluczowy element według ponad połowy respondentów (51%). Podobnie często wskazywanymi benefitami okazały się elastyczne godziny rozpoczynania pracy (41%), praca zdalna (39%) oraz karta MultiSport (36%). Jako nieco mniej ważne specjaliści ds. HR uznali ubezpieczanie grupowe (29%), samochód służbowy (28%), dofinansowanie do szkoleń (25%) oraz bony podarunkowe (22%).

Z kolei wyjazdy integracyjne (4%), oferowanie napojów, owoców czy przekąsek w miejscu pracy (4%), a także organizacja spotkań firmowych (2%) były uznawane przez respondentów za najmniej motywujące benefity pozapłacowe.

Źródła informacji o potencjalnych pracownikach

CV bez zmian pozostaje kluczowym źródłem informacji dla rekruterów. Aż 93% ankietowanych zawsze lub często sięga po nie przed zaproszeniem kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Istotną rolę w procesie rekrutacji odgrywają również dyplomy i certyfikaty, z którymi zapoznaje się ponad połowa badanych (52%). Z kolei z referencji rekruterzy korzystają raczej rzadko (34%) lub czasami (31%).

Co natomiast zaskakujące, ponad dwóch na pięciu respondentów nie wykorzystuje bezpośrednich opinii od poprzednich pracodawców (45%) ani testów i zadań rekrutacyjnych (42%) przed zaproszeniem kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto aż 37% ankietowanych nigdy nie przeprowadza researchu na temat kandydata w Internecie i mediach społecznościowych.

Badanie przeprowadzone przez okpraca24.pl zostało zrealizowane w listopadzie 2023 roku. Objęło specjalistów pracujących na stanowiskach związanych z HR w największych przedsiębiorstwach w Polsce. Dotyczyło ono ich spojrzenia na najmłodszych pracowników na rynku pracy, najbardziej motywujących benefitów pozapłacowych oraz najważniejszych źródeł informacji o potencjalnych pracownikach. Badanie zostało zrealizowane pod nadzorem merytorycznym dr. hab. Dariusza Tworzydło, prof. ucz. z Uniwersytetu Warszawskiego.

Okpraca24.pl to ogólnopolski serwis rekrutacyjny, stworzony z myślą o przedsiębiorcach poszukujących pracowników oraz osobach planujących zmiany w karierze zawodowej. Współpracujemy ze środowiskiem naukowym, pozyskujemy wartościowe dane dotyczące zmian na rynku pracy i aktualnych trendów, nawiązujemy kontakty z ekspertami rynku HR.

 

Źródło: biuro prasowe Okpraca24.pl
Grafika: Freepik, biuro prasowe Okpraca24.pl