Przystosowanie stanowiska pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami.

Przystosowanie stanowiska pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami.

W dzisiejszym społeczeństwie równość szans i dostępność dla wszystkich osób niezależnie od ich umiejętności czy niepełnosprawności, staje się coraz bardziej istotna. W związku z tym coraz więcej firm, zgłasza swoje zobowiązanie do tworzenia środowiska pracy przyjaznego dla pracowników z niepełnosprawnościami poprzez przystosowanie stanowiska pracy.

CSR w branży reklamowej
Wiarygodna marka odporna na kryzys. Eksperci z całej Polski na Kongresie Profesjonalistów Public Relations.
Rekrutacja nowych pracowników oczami HR-owca

Firma musi zdać sobie sprawę z różnorodności umiejętności i doświadczeń, jakie mogą przynieść osoby z niepełnosprawnościami dla całego zespołu. Dlatego też powinna kontynuować swoje zaangażowanie w tworzenie środowiska pracy, w którym każdy pracownik może rozwijać swój potencjał i przyczyniać się do sukcesów firmy.

Przystosowanie stanowiska pracy dla pracowników z niepełnosprawnością to jedno z kluczowych działań podejmowanych przez firmę. Poprzez indywidualne podejście do potrzeb pracowników, przedsiębiorstwo powinno zapewnić dostępność do narzędzi, technologii oraz wsparcia niezbędnego do wykonywania obowiązków zawodowych.

W ramach programu przystosowania stanowiska pracy powinno się podjąć szereg działań:

  1. Dostosowanie fizyczne środowiska pracy: Firma dokłada starań, aby stanowiska pracy były dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznych. To może obejmować dostosowanie biur, klatek schodowych, łazienek oraz innych przestrzeni przeznaczonych do potrzeb pracowników.
  2. Zastosowanie technologii wspomagających: Firma zapewnia dostęp do specjalistycznych technologii wspomagających, takich jak oprogramowanie do czytania tekstu, programy do tłumaczenia na język migowy czy też narzędzia ułatwiające korzystanie z komputerów dla osób z dysfunkcjami ruchowymi.
  3. Szkolenia i wsparcie: Firma, oferuje szkolenia dla pracowników i menedżerów. Dotyczą one świadomości o niepełnosprawności oraz potrzeb wspierania pracowników z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, pracownicy mają możliwość korzystania z indywidualnego wsparcia i konsultacji.
  4. Tworzenie elastycznych harmonogramów pracy: Firma stawia na elastyczność w organizacji pracy, co pozwala pracownikom z niepełnosprawnością na lepsze dostosowanie się do swoich potrzeb.

Przystosowanie stanowiska pracy dla pracowników z niepełnosprawnością to część długofalowej strategii firmy, która dąży do stworzenia otwartego środowiska pracy. Poprzez te działania firma nie tylko umożliwia pracownikom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym, ale także wzbogaca swój zespół różnorodnymi perspektywami i umiejętnościami.

Niepełnosprawność ma charakter bardzo indywidualny, a rozmaita różnorodność schorzeń, generuje mnóstwo wymogów, jakie powinien spełniać pracodawca zatrudniający osobę z określonym schorzeniem.

Również indywidualizm cech ludzkich sprawia, że każdy, pomimo tego danego schorzenia, ma inne ograniczenia.

To wszystko sprawia, że niezwykle trudne jest opracowanie jednolitej instrukcji, jak powinno wyglądać stanowisko pracy przystosowane do wymagań wynikających z niepełnosprawności.

Jako BPO Network rekomendujemy zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością w formie pracy zdalnej. Większość takich pracowników ma już przystosowane miejsce pracy i pracodawca ewentualnie musi dostarczyć dostęp do systemów na których pracuje firma.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, to pracownik organizuje stanowisko do pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii, natomiast pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy (w tym urządzenia techniczne) oraz szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do jej wykonywania

By pracownik mógł pracować zdalnie, musi złożyć oświadczenie. Potwierdza w nim bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu, w którym będzie ją wykonywał – mówi Monika Jura Projekt Manager BPO Network.

 

Źródło: Pracodawca z Sercem
Grafika: Freepik