7 na 10 polskich pracodawców wskazuje na problem z zatrudnieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami

7 na 10 polskich pracodawców wskazuje na problem z zatrudnieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami

72% organizacji w Polsce ma trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami. To o 2 punkty procentowe więcej, niż jeszcze rok temu – tak wynika z opublikowanego dziś raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”. Jak pokazuje badanie, najtrudniejszymi do znalezienia wśród kandydatów są umiejętności z obszaru IT & analizy danych, o czym mówi 27% pracodawców, a także sprzedaży & marketingu, co sygnalizuje 24% polskich firm. Zakończenie procesu rekrutacyjnego z sukcesem stanowi wyzwanie dla organizacji na całym świecie, globalnie z niedoborem talentów boryka się 77% organizacji.

Sztuczna inteligencja w branży influencerskiej
Jak zatrzymać pracownika w pracy?
Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w rekrutacji?

Zgodnie z informacjami zawartymi w najnowszym raporcie ManpowerGroup, polscy pracodawcy wskazują na największą trudność w zrekrutowaniu odpowiednich kandydatów z umiejętnościami z obszaru IT & analizy danych – wskazało na nie 27% respondentów. Na drugim miejscu znalazły się kompetencje z zakresu sprzedaży & marketingu (24%), a następnie umiejętności techniczne (23%), obsługa klienta (22%) oraz logistyka & operacje (19%).

Usługi komunikacyjne oraz IT & technologie – tutaj najtrudniej jest o pożądane talenty
Branżą, w której pracodawcy mówią o największych wyzwaniach rekrutacyjnych są usługi komunikacyjne – aż 83% firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich do pracy kandydatów. Wysoki deficyt w tym zakresie odczuwają też organizacje z obszaru IT & technologii (75%), przemysłu & surowców (74%), jak również nauk przyrodniczych & opieki zdrowotnej (74%).

W Polsce obserwujemy utrzymujący się od lat wysoki wskaźnik niedoboru talentów, na który dodatkowo nakłada się coraz większa presja płacowa. Wynika ona z sytuacji gospodarczej na całym świecie, rosnących kosztów życia, stóp procentowych, ale także tego, że pracownicy coraz wyżej wyceniają swoje kompetencje – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower. – Wszystko to sprawia, że wyzwania pracodawców związane ze znalezieniem odpowiednich talentów o pożądanych kompetencjach, ale wpisujących jednocześnie się przy tym w założenia budżetowe organizacji, są coraz większe. Można zauważyć, że mamy do czynienia z zapotrzebowaniem rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników we wszystkich branżach. Rynek jest dynamiczny, a przedsiębiorstwa, chcąc zachować wysoką konkurencyjność, wprowadzają szereg optymalizacji, nastawiają się na cyfryzację procesów, a co za tym idzie, szukają odpowiednich pracowników. Takich, którzy zaoferują pracodawcy swoje doświadczenie i umiejętności, ale będą też cechowali się pożądanymi kompetencjami miękkimi –dodaje ekspertka.

Mikroprzedsiębiorstwa z najmniejszymi wyzwaniami rekrutacyjnymi

Największe trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy na poziomie 74% mają średnie (50 – 250 zatrudnionych osób) i duże (ponad 250 pracowników) organizacje. Niemal z taką samą skalą wyzwania zmagają się małe (zatrudniające od 10 do 49 osób) przedsiębiorstwa (73%). Problem ten dotyczy również 60% mikroprzedsiębiorstw (do 9 osób).

Brakuje kandydatów z umiejętnością adaptacji i odpornych na stres

Raport ManpowerGroup porusza także kwestię umiejętności miękkich. Wśród tych najtrudniejszych do znalezienia cech kandydatów do pracy znalazły się odporność na stres i umiejętność adaptacji (34%), a także zdolność krytycznego myślenia oraz analizy (33%). Brakuje również osób charakteryzujących się wnikliwością i chęcią do rozwoju (27%), potrafiących działać zespołowo (25%) oraz sprawnie rozwiązujących problemy (25%).

Poza wskazanymi w badaniu kompetencjami miękkimi, bardzo ważne wśród kandydatów są także komunikatywność, empatyczne przywództwo, efektywne zarządzanie stresem, czy zdolność przyswajania i przekazywania wiedzy – mówi Szymon Rudnicki, dyrektor Talent Solutions ManpowerGroup w Polsce. Jak wyjaśnia ekspert, firmy w coraz częściej zauważają, że kluczem do sukcesu oraz dalszego rozwoju jest zwinność, elastyczność, otwartość na nowe rozwiązania. – Istotna jest też chęć nieustannego uczenia się. Rozwijanie unikatowych, charakterystycznych tylko dla ludzi kompetencji miękkich powinno być priorytetem organizacji chcących uzyskać i utrzymać przewagę konkurencyjną. To cechy, które są cenne na każdym etapie kariery, a najlepszym sposobem ich utrwalenia jest praktyka. Powoduje, że wyzbywamy się pewnych nawyków, przełamujemy stereotypy, co w konsekwencji kształtuje istotne umiejętności interpersonalne – dodaje ekspert.

Firmy chcą inwestować w rozwój talentów

Polscy pracodawcy, którzy wskazali w badaniu na niedobór kandydatów o pożądanych umiejętnościach, zostali zapytani o to, w jaki sposób chcą wypełnić tę lukę. Najwięcej z nich planuje zainwestowanie w rozwój zatrudnionych już osób (70%), a także zatrudnienie nowych talentów na stałe (48%) lub tymczasowo (40%).Firmy chcą także postawić na rozszerzenie działań związanych z nowymi technologiami (38%).

Aktualnie na rynku obserwujemy malejącą liczbę publikowanych ofert pracy, ale też mniejszą motywację wykwalifikowanych pracowników do zmiany miejsca zatrudnienia. To powoduje, że trudniej jest zrekrutować poszukiwanych specjalistów. Pracodawcy, którzy chcą wypełnić lukę kompetencyjną w swoich organizacjach wdrażają między innymi programy rozwojowe oraz szkoleniowe dla pracowników, oferują im także więcej elastyczności w zakresie godzin, czy miejsca pracy. To sprawia, że trudniej jest zachęcić zatrudnione już osoby do zmiany pracy, a z drugiej strony zachęca potencjalnych nowych kandydatów do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym takiej firmy – dodaje Katarzyna Pączkowska.

Globalnie problem ze zrekrutowaniem odpowiednich talentów zgłasza 77% firm, co jest wynikiem o 5 punktów procentowych wyższym, niż ten notowany przez polskie organizacje. Biorąc pod uwagę poziom trudności w zrekrutowaniu pożądanych pracowników wśród sąsiadujących z nami krajów, to lepszą niż w Polsce sytuację deklarują organizacje w Czechach (66%) oraz Słowacji (68%). O większym, niż w kraju nad Wisłą niedoborze talentów mówią natomiast niemieckie firmy (86%).

O badaniu:

Badanie „Niedobór talentów” zostało zrealizowane na próbie 510 pracodawców w Polsce i niemal 39 000 firm na świecie. Celem badania było zmierzenie skali trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników o pożądanych kompetencjach. Raport prezentuje dane w podziale na 6 regionów Polski i 8 sektorów rynku. W raporcie znajdują się również dane na temat umiejętności, w tym również kompetencji miękkich, najtrudniejszych do znalezienia u kandydatów. Badanie zostało zrealizowane pomiędzy 2 a 31 stycznia 2023 roku, zatem odzwierciedla najbardziej aktualne nastroje rekrutacyjne w Polsce.

Źródło: ManpowerGroup
Grafika: Freepik