48% osób w Polsce zauważa zmiany związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w miejscu pracy

48% osób w Polsce zauważa zmiany związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w miejscu pracy

Choć automatyzacja działań oraz sztuczna inteligencja wykorzystywana jest już niemal w każdej branży, 52% pracowników w Polsce nie odczuwa zmian z tym związanych. Talenty, które zauważają wpływ AI na swoją pracę, w dużej mierze obserwują zmiany i biorą pod uwagę reskilling lub upskilling. Jak pokazuje najnowsze badanie Manpower, 43% polskich pracowników, pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości, jest spokojnych o swoje stanowisko, a 16% nie czuje się w swoim miejscu pracy tak pewnie, jak dotychczas.

Generatywne AI w biznesie – jak z nich skutecznie korzystać?
Sztuczna inteligencja w branży influencerskiej
Rekrutacja nowych pracowników oczami HR-owca
Jak pokazuje raport Manpower „Nastroje polskiego rynku pracy – perspektywa kandydatów”, 43% polskich pracowników, pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości, jest spokojnych o swoje stanowisko, a 33% nie ma obaw co do przyszłości w firmie. Z drugiej strony, 16% ankietowanych nie czuje się w organizacji tak dobrze jak dotychczas, natomiast na duże obawy związane ze stabilnością zatrudnienia wskazuje 8% zatrudnionych osób. Do głównych powodów niepokoju talentów należą brak umowy o pracę na czas nieokreślony, niepewność ze względu na brak realizacji celów oraz budżetów, a także brak bezpieczeństwa finansowego.
– Rynek pracy mierzy się ze zjawiskiem dużego niedoboru talentów, czyli trudnością w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kompetencjach. Pracodawcy chcąc zapełnić tę lukę proponują między innymi  programy upskillingowe i reskillingowe, ale także podejmują działania mające na celu zatrzymanie kadry – mówi Katarzyna Pączkowska, ekspertka rynku pracy i dyrektor ds. zatrudnienia stałego w Manpower. Jak dodaje, powoduje to, że duży odsetek uczestników badania mówi o stabilności zatrudnienia i nie zgłasza obaw związanych z utratą pracy. – Jest to grupa pracowników, którzy realizują się zawodowo poprzez ciekawy zakres działań, możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, ale także odpowiedni balans pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Te talenty będzie bardzo trudno zmotywować do zmiany pracy, co dodatkowo ogranicza pulę dostępnych kandydatów na rynku. Z drugiej strony obserwujemy wśród pracowników otwartych na zmianę pracy potrzebę stabilizacji i zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli pracują w niepewnym środowisku. Przy zmianie pracy, w trakcie procesów rekrutacyjnych kandydaci często akcentują oczekiwania związane właśnie z umową o pracę na czas nieokreślony – mówi ekspertka.
Respondenci zostali zapytani o to, co sprawia, że lubią swoją pracę. Okazuje się, że pracownicy najbardziej cenią sobie w organizacjach ciekawy zakres obowiązków (51%), ludzi z którymi współpracują na co dzień (41%), możliwość rozwoju, uczestniczenia w kursach czy szkoleniach (34%), a także model pracy hybrydowej (32%).  Istotna dla talentów jest również współpraca z szefem, który docenia ich pracę (29%).
– W przyciągnięciu i utrzymaniu w organizacji talentów kluczową rolę odgrywa oferowany zakres obowiązków. Ważne jest, by obszar odpowiedzialności na stanowisku był ciekawy i rozwojowy dla pracownika. Dobrze zmapowane przez managera mocne strony oraz obszary do rozszerzenia czy wzmacniania umiejętności, a także pakiet szkoleń wpływają na poziom satysfakcji z pracy. Talenty mające przestrzeń na podnoszenie kompetencji, doceniane przez pracodawcę są bardziej zaangażowane. Zmniejsza się w ich przypadku także ryzyko rotacji – dodaje Katarzyna Pączkowska.

ESG coraz ważniejsze dla talentów

Raport Manpower porusza także kwestię ESG. Dla talentów biorących udział w badaniu najważniejsza w tym obszarze jest dbałość o work-life balance  pracowników (71%), ich rozwój (69%), a także aspekt społeczny, czyli podtrzymanie dobrych relacji z klientami, pracownikami oraz dostawcami (40%). Dla 34% talentów istotnym jest działanie przeciw dyskryminacji w miejscu pracy, a 23% wskazuje na aktywności związane z ochroną środowiska.
– Wprowadzenie strategii ESG, czyli działań związanych z obszarem ludzkim i społecznym, doskonalących zarządzanie organizacją, a także tych na rzecz środowiska, może być czynnikiem motywującym do długofalowych zmian. Kandydaci często podnoszą temat work-life balance już na pierwszych etapach procesów rekrutacyjnych, pytając o możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej czy konieczność pracy w nadgodzinach. Kolejną kwestią, która decyduje o udziale w rekrutacji jest brak częstych podróży służbowych i rola niewymagająca pracy w weekendy. To czynniki, które w wielu przypadkach decydują o wyborze konkretnej oferty – mówi Natasza Michorzewska, manager zatrudnienia stałego w Manpower.

AI w miejscu pracy – czy jest się czego obawiać?

Jak pokazuje badanie, 52% polskich pracowników nie zauważa w swojej branży zmian związanych z automatyzacją procesów i wykorzystaniem elementów AI. Z drugiej jednak strony, pozostałe 48% talentów odczuwających wpływ nowych technologii na pracę, w znacznej mierze obserwuje zmiany i bierze pod uwagę możliwość przebranżowienia w przyszłości. 25% z nich nie obawia się o swoje miejsce pracy, 15% nie podejmuje żadnych kroków ku zmianie. Jedynie 12% chce zmienić stanowisko lub branżę na bardziej przyszłościową w związku z rozwojem AI.
– Sztuczna inteligencja oraz automatyzacja mogą być pomocnym narzędziem w różnych zawodach i branżach, takich jak produkcja, obsługa klienta, czy analiza danych, a ich wdrożenie  stworzy więcej przestrzeni na działania strategiczne oraz rozwój w określonym obszarze. Niemniej jednak należy podkreślić, że AI nie zastąpi pracowników – uspokaja Marta Szymańska, manager rekrutacji stałej w Manpower. Jak podkreśla ekspertka, w wielu działaniach nadal będzie potrzebna ingerencja człowieka, szczególnie w zakresie interakcji z innymi, podejmowania decyzji etycznych, rozwiązywania bardziej skomplikowanych problemów wymagających empatii, kreatywności czy kontekstowego zrozumienia. – W obliczu tych zmian ważne jest, by zarówno pracownicy, jak i pracodawcy przyjęli elastyczną strategię. Czekanie na rewolucję jest ryzykowne, dlatego trzymanie ręki na pulsie, inwestowanie w rozwój nowych umiejętności czy przekwalifikowanie się, by pozostać konkurencyjnym na rynku pracy, jest  lepszym rozwiązaniem. Gotowość do nauki, elastyczność oraz dostosowanie do zmian będą kluczowymi elementami przyszłego sukcesu zawodowego – dodaje Marta Szymańska.
Źródło: biuro prasowe ManpowerGroup
Grafika: Freepik