Technologia ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i poczucia równouprawnienia podczas spotkań o charakterze hybrydowym

Technologia ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i poczucia równouprawnienia podczas spotkań o charakterze hybrydowym

• Podczas spotkań twarzą w twarz zaangażowanie uczestników wzrosło o 56% • Uczestnicy spotkań bezpośrednich zauważyli, że uczestnicy zdalni byli o 84% bardziej zaangażowani, gdy korzystali z profesjonalnego sprzętu wideo • Podczas korzystania z profesjonalnych narzędzi do współpracy zaobserwowano 22% wzrost zaufania pomiędzy uczestnikami zdalnymi • W równoprawnym udziale w spotkaniach różnice kulturowe odgrywają większą rolę niż technologia; osoby spoza Europy biorące udział w spotkaniach wykazywały o 134% wyższy poziom koncentracji uwagi

Budżet marketingowy na 2024 rok. Tych działań nie powinno w nim zabraknąć.
31% firm w Polsce planuje nowe rekrutacje, ale 46% nie przewiduje zmian kadrowych. O zwolnieniach myśli już 21% pracodawców znad Wisły
Rekrutacja nowych pracowników oczami HR-owca

Od połowy 2021 r. do połowy 2023 r. toczyła się gorąca debata na temat powrotu pracowników do biur. Pracownicy, ceniący autonomię i pracę zdalną, często opierali się nakazom, podczas gdy szefowie dążyli do zwiększenia produktywności opartej na pracy w biurze. Jednak przy tak wielu osobach pracujących w różnych miejscach na świecie, nie jest już możliwe organizowanie wyłącznie spotkań bezpośrednich. Spotkania online zostaną z nami na dobre.

Dlatego też Jabra przeprowadziła nowe badania „Meeting great expectations: Behaviour, Emotion and Trust” w LSE Behavioural Lab, aby zrozumieć dynamikę zachowań uczestników spotkań i rolę jaką odgrywa w nich technologia. Badanie wykazało, że zaangażowanie uczestników spotkań było większe (56%) podczas rozmów twarzą w twarz. W przypadku spotkań hybrydowych, uczestnicy zgromadzeni w sali konferencyjnej obserwowali 84% wzrost zaangażowania ze strony uczestników zdalnych, gdy korzystali z profesjonalnego zestawu słuchawkowego i kamery wideo zoptymalizowanych dla potrzeb sali konferencyjnej.

Skoro firmy w dzisiejszych czasach nie mogą już ignorować pracy hybrydowej, pojawia się wyzwanie, w jaki sposób pracodawcy mogą wykorzystać technologię umożliwiającą efektywną współpracę, zapewniającą takie samo poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

Najwyższej jakości technologia przyczynia się do wzrostu zaufania

Zazwyczaj trudniej jest zbudować zaufanie na odległość niż twarzą w twarz. Podczas spotkań hybrydowych i zdalnych technologia ma duży wpływ na to, jak duże jest nasze zaufanie do innych uczestników. Wszyscy badani odnotowali znacznie wyższy poziom zaufania i klarowności wypowiedzi, gdy korzystali z profesjonalnych rozwiązań technologicznych najwyższej jakości. Zaobserwowano 27% wzrost poziomu klarowności spotkań i widoczności innych uczestników, co przełożyło się na zwiększenie zaufania o 16%, większą ekspresję o 35% i poprawę jakości przekazywanych informacji o 47% w porównaniu do spotkań hybrydowych z użyciem laptopów z wbudowaną kamerą czy rozwiązań o niższej jakości.

Ponadto użytkownicy zdalni współpracujący z innymi zdalnymi uczestnikami, którzy również korzystali z profesjonalnych rozwiązań wideo, uzyskali znacznie lepsze współczynniki zaufania (22%) niż ci, którzy korzystali ze swoich laptopów z wbudowanymi funkcjami audio i wideo. Pokazuje to, że narzędzia do współpracy, takie jak wideo, nie tylko znacznie poprawiają doświadczenie współpracy uczestników, ale także, że psychologiczne i behawioralne zmiany są nierozerwalnie związane z technologią. Dlatego też firmy muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak istotne są profesjonalne rozwiązania technologiczne dla zwiększenia zaangażowania i produktywności pracowników podczas spotkań hybrydowych.

Różnice kulturowe mają większy wpływ na równoprawne uczestnictwo w spotkaniach hybrydowych niż technologia

Wprawdzie ustalono, że istnieje wyraźny związek między zaufaniem a wykorzystaniem technologii podczas spotkań, ale badanie wykazało również wyraźne różnice kulturowe, które mają wpływ na spotkania niezależnie od wykorzystywanej technologii. Odkryto istnienie wyraźnej dysproporcji pomiędzy pracownikami biurowymi z krajów zachodnich a pracownikami z krajów azjatyckich, jeśli chodzi o zaangażowanie w spotkania.

Istniały statystycznie istotne różnice w zakresie udziału w dyskusji; osoby z Europy angażowały się znacznie bardziej w dialog werbalny niż ich koledzy z Azji, niezależnie od tego, czy łączyli się zdalnie, czy uczestniczyli w spotkaniu w sali konferencyjnej. Ich zaangażowanie werbalne było około 1,6 razy lub 39% większe we wszystkich scenariuszach eksperymentu.

Analizując jednak uzyskane dane dotyczące rozpoznawania emocji malujących się na twarzach, okazało się, że istnieją wyraźne różnice pomiędzy uczestnikami z Europy i z innych kontynentów w poziomie koncentracji uwagi. W porównaniu do swoich europejskich kolegów, uczestnicy spotkań z Azji odznaczali się o 134% wyższym poziomem koncentracji uwagi. Równouprawnienie podczas spotkań jest coraz ważniejsze dla rozwoju zawodowego pracowników, a to odkrycie pokazuje, że różnorodność kulturowa ma ogromne znaczenie dla ich integracji. Profesjonalne rozwiązania technologiczne mogą przyczyniać się do optymalizacji warunków sprzyjających produktywności, ale holistyczne podejście polegające na tworzeniu zróżnicowanych i zintegrowanych behawioralnie zespołów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia prawdziwie efektywnej współpracy na spotkaniach hybrydowych w przyszłości.

Dr Sean Rooney, dyrektor naukowy i szef laboratorium innowacji LSE Behavioural Lab, powiedział: “Wierzymy, że wyniki tego raportu będą pomocne w zwiększaniu świadomości na temat wzajemnych powiązań między zaufaniem, różnorodnością kulturową i technologią w odniesieniu do spotkań firmowych oraz w zapewnianiu równych szans pracownikom w kolejnych latach. Liderzy muszą zrozumieć, jak ważne jest równouprawnienie podczas spotkań dla rozwoju i satysfakcji pracowników”.

Holger Reisinger, SVP w Jabra, powiedział: “Nie da się ukryć, że spotkania bezpośrednie są najlepszą formą komunikacji, ale możliwość współpracy z wiodącą na świecie uczelnią, LSE, aby to udowodnić, jest dla nas czymś wyjątkowym. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków dla wartościowych interakcji pomiędzy uczestnikami spotkań hybrydowych, porównywalnych z komunikacją twarzą w twarz – a wysokiej jakości, profesjonalne rozwiązania technologiczne stanowią niezbędną inwestycję w celu ułatwienia prawdziwej współpracy między pracownikami”.

Pobierz pełny raport tutaj: www.jabra.com/lse

UWAGI:

Koncepcja i metodologia badań               

Aby zapewnić bezstronne i rzetelne pod względem etycznym wyniki, badanie to zostało zaprojektowane przy wsparciu Laboratorium Behawioralnego LSE i zatwierdzone przez naukową komisję etyczną LSE. Wszyscy uczestnicy nie byli świadomi tego, co jest przedmiotem badania, ani tego, że badanie koncentruje się na różnego rodzaju technologiach, a Jabra pozostała całkowicie anonimowa podczas całego projektu.

Grupa badawcza składała się z 88 uczestników reprezentujących 15 narodowości. W badaniu wykorzystano różnorodne metody i narzędzia psychologiczne, począwszy od samooceny w celu poznania opinii i odczuć uczestników, poprzez wysoce obiektywne i zaawansowane śledzenie ruchów gałek ocznych, analizę mimiki twarzy, aż po biologiczne wskaźniki pobudzenia (reakcja przewodnictwa skórnego) i stresu poznawczego (endogenne mruganie). W badaniu wykorzystano najnowocześniejsze technologie stosowane w Laboratorium Behawioralnym LSE do śledzenia ruchu gałek ocznych (Tobii Pro), analizy mimiki twarzy (iMotions), reakcji przewodnictwa skórnego (Shimmer3 GSR+) i endogennego mrugania (iMotions). Dane zostały zebrane i przeanalizowane przy użyciu oprogramowania iMotions.

 

Źródło: Studio 111
Grafika: Freepik