5 trendów, które zmieniają rynek pracy

5 trendów, które zmieniają rynek pracy

Zarówno praca zdalna w pełnym wymiarze godzin, jak i tzw. tryb hybrydowy istotnie zmieniają oblicze dzisiejszej rekrutacji. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone za pośrednictwem internetu, w oparciu o technologie, takie jak chatboty lub HR voiceboty to już nie wyjątek, a nowa codzienność rekruterów i kandydatów. Istotnie zmienia się też rynek benefitów. Przyszli pracownicy coraz odważniej mówią o swoich oczekiwaniach – również tych związanych z elastycznym czasem pracy, work-life balance czy zdrowiem psychicznym.

Mamy za sobą rok stabilnego rozwoju e-commerce. Czy 2023 będzie podobny?
Czego nie robić w marketingu w dobie kryzysu
Nowoczesny handel internetowy

TREND I: Rekrutacja w trybie on-line

Na przestrzeni ostatnich miesięcy mogliśmy obserwować istotne zmiany, jakie na naszych oczach zachodziły w sposobie prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. Tradycyjne spotkania zastąpione zostały nowoczesnymi rozmowami video i wszystko wskazuje na to, że rekrutacja online, rozpowszechniona w trakcie pandemii, pozostanie z nami na stałe. I to niezależnie od tego, czy pracownicy powrócą do biur czy zostaną przy modelu pracy zdalnej.
Rekrutacja zdalna okazała się szybkim, wygodnym i dostępnym dla obu stron sposobem komunikacji. Sam jej kształt nie różni się zbytnio od tradycyjnego spotkania, jednak kluczowe jest, by obie strony zadbały o profesjonalny przebieg rozmowy. Jej niewątpliwym plusem, chwalonym zarówno przez kandydatów, jak i rekruterów, jest także oszczędność czasu wynikająca z braku konieczności dojazdu na spotkanie. Co ciekawe, przy tak prowadzonych rozmowach zdecydowanie zmniejszyła się także liczba odwołanych w ostatniej chwili spotkań. Dlatego nawet jeśli praca z biura ponownie stanie się normą, rekrutacja zdalna nieprędko – o ile w ogóle – zostanie zastąpiona spotkaniami na żywo – mówi Magdalena Radomska z agencji rekrutacyjnej People.

TREND II: Zdalny onboarding – to ma sens!

Onboarding to kolejny etap procesu rekrutacji, który w ostatnim czasie przeszedł ogromną metamorfozę. Z dotychczasowych doświadczeń zarówno kandydatów, jak i rekruterów wynika, że prowadzony online, pozwala na zdecydowanie bardziej produktywne wykorzystanie czasu. Wiele organizacji ma już za sobą proces przygotowania infrastruktury i systemu zdalnego wdrożenia. I chociaż opracowanie go to niełatwe zadanie, pamiętajmy, że wykonane dokładnie, pomaga później wdrażać nieograniczoną liczbę kandydatów.
Kluczowe jest jednak zagwarantowanie nowemu pracownikowi bieżącego wsparcia oraz bezpośredniego kontaktu z przełożonym i zespołem już od pierwszych godzin na pokładzie. Dobrze przeprowadzony onboarding online przebiega dużo sprawniej od tego przeprowadzanego w klasycznej formule. Nowy pracownik wdrażany jest w nowe obowiązki poprzez wideokonferencje z członkami zespołu, gdzie w czasie rzeczywistym udostępniane są mu niezbędne narzędzia i dodatkowe materiały edukacyjne. Ponadto wiele firm praktykuje wyznaczanie osoby (tak zwanego buddy’ego), która w początkowej fazie pomaga nowemu pracownikowi odnaleźć się w organizacji oraz przejść przez istotne formalności – komentuje ekspertka.

TREND III: Praca zdalna jako must have

Zmianą, której również doświadczyliśmy w ostatnich miesiącach, a która z pewnością wyznaczyła nowe trendy na rynku pracy, jest praca w modelu zdalnym. W znacznej mierze wpłynęła ona na oczekiwania pracowników wobec pracodawców, a chęć pracy z domu często stanowi nawet czynnik decydujący o zmianie firmy, jak również przyjęciu lub odrzuceniu nowej oferty zatrudnienia.
Coraz bardziej popularny hybrydowy model pracy istotnie wpływa na kształt całego rynku benefitów pozapłacowych. Pracodawcy prześcigają się w prezentowaniu swojej elastyczności wobec kandydatów, umożliwiając im wybór dni na pracę z biura i home office. Równie popularne stają się też ruchome godziny pracy. Nierzadko stanowią one nawet wymóg ze strony kandydatów, którzy czas wykonywania swoich zawodowych obowiązków chcą dopasować do innych istotnych dla siebie elementów dnia, takich jak szkoła czy zajęcia dzieci, studia czy hobby – a nie na odwrót. Jednocześnie samo biuro staje się miejscem pełniącym funkcję bardziej integracyjną dla zespołu niż typowym miejscem pracy – wyjaśnia Magdalena Radomska z People.
Praca zdalna wymusiła także na pracodawcach stworzenie nowych benefitów, o które kandydaci coraz częściej pytają, takich jak dodatek do wynagrodzenia z tytułu dostosowania przestrzeni domowej na home office, opcję wypożyczenia służbowego sprzętu, sfinansowanie zakupu potrzebnych akcesoriów takich jak klawiatura, dodatkowy monitor czy oświetlenie. Pracownicy oczekują też dodatkowych szkoleń i możliwości rozwoju, jak również zapewnienia wsparcia psychologicznego, np. w postaci sesji coachingowych, terapeutycznych czy rekreacyjnych.

TREND IV: Automatyzacja procesów rekrutacyjnych

Istotnym trendem na rynku pracy jest automatyzacja oraz coraz bardziej powszechne wykorzystanie sztucznej inteligencji. Już teraz w wielu procesach rekrutacyjnych stosuje się zautomatyzowane oprogramowania rekrutacyjne, HR voiceboty lub też chatboty. Pełnią one funkcję nowoczesnego środka komunikacji i pomagają w przeprowadzaniu wstępnych rozmów z kandydatami. Coraz więcej firm inwestuje też w wewnętrzne chatboty, które mają pomagać nowym pracownikom podczas procesu wdrożenia. Tego typu narzędzie odpowiada na podstawowe pytania związane z procedurami, czy też informuje o kwestiach kadrowych, np. o liczbie pozostałych do wykorzystania dni urlopowych.
Wraz z rozwojem nowych technologii proces rekrutacji stał się szybszy i ułatwia wybór najlepszych kandydatów na dane stanowisko. Natomiast z pewnością nie da się go zautomatyzować w całości, ponieważ w rekrutacji wciąż kluczowe jest zaufanie i obustronne budowanie relacji. Te możliwe są do osiągnięcia wyłącznie dzięki kontaktowi z żywym człowiekiem, a automatyzacja jest jedynie narzędziem, mającym pomóc w sprawnym przeprowadzeniu całego procesu – dodaje ekspertka firmy People.

TREND V: Uniwersalne kompetencje kluczem do sukcesu

Wymagania pracodawców względem kandydatów w dalszym ciągu skupiać się będą na uniwersalnych kompetencjach. Chodzi tu przede wszystkim o elastyczność, otwartość na zmiany, umiejętność szybkiego uczenia się i zdolność adaptacji do nowych warunków, jak również brak obaw odnośnie konfrontacji z tym, co nieznane. Powyższe atuty mogą stanowić źródło efektywności danej osoby, szczególnie w warunkach niepewności, z jakimi mamy do czynienia obecnie. Dla samej organizacji oznacza to zaś szansę na rozwój i możliwość zwinnego reagowania na wszelkie kryzysowe sytuacje.
Źródło: Biuro Prasowe Walk PR
Grafika: Freepik