3 na 10 polskich pracodawców chce powiększać swoje zespoły

3 na 10 polskich pracodawców chce powiększać swoje zespoły

W III kwartale 2023 roku 31% polskich pracodawców chce poszukiwać nowych rąk do pracy, podczas gdy redukcję stanowisk deklaruje 17% organizacji. Niemal połowa, bo 48% firm nie chce nic zmieniać w swoich strukturach, a jedynie 4% nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższe miesiące. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych organizacji wynosi +12%, co oznacza większą niż w ostatnich miesiącach chęć zatrudnienia nowych talentów. To dane z opublikowanego dziś raportu ManpowerGroup, prezentującego plany rekrutacyjne firm na czas od lipca do końca września tego roku. Największe zapotrzebowanie na kandydatów zgłaszają przedsiębiorcy z sektora usług komunikacyjnych (+26%) oraz IT (+26%). Są jednak branże, w których pracodawcy nie prognozują zmian lub liczą się z koniecznością zwolnień. Analizując dane dla regionów Polski można zauważyć, że choć nowych rąk do pracy będą potrzebowały organizacje w całym kraju, to na najwięcej ofert mogą liczyć mieszkańcy Południa (+20%). Więcej w najnowszym raporcie „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

31% firm w Polsce planuje nowe rekrutacje, ale 46% nie przewiduje zmian kadrowych. O zwolnieniach myśli już 21% pracodawców znad Wisły
Rusza kolejna edycja PR Wings, konkursu polskiej branży public relations
7 na 10 polskich pracodawców wskazuje na problem z zatrudnieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami

ManpowerGroup opublikował dziś najnowszy raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od lipca do końca września. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr na najbliższy kwartał wynosi +12%. Jest to wynik wyższy o 4 punkty procentowe od prognozy deklarowanej zarówno na kwiecień-czerwiec, jak i porównując wynik do wskaźnika z III kwartału 2022 roku. W praktyce oznacza to, że osoby planujące zmianę pracy mogą liczyć na więcej ofert, a organizacje chętniej niż dotychczas rozbudowują swoje zespoły.

Jak mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce, pierwsze miesiące 2023 roku odznaczały się dużą niepewnością wśród pracodawców, musieli bowiem mierzyć się z wieloma wyzwaniami.

Poza wciąż toczącą się wojną za wschodnią granicą Polski, doszły do tego szalejąca inflacja, rosnące koszty surowców, prowadzenia działalności oraz życia. Wygląda jednak na to, że organizacje w pewien sposób przeczekały ten czas, bacznie przyglądając się wydarzeniom w kraju oraz na świecie, układając strategie oraz plany na najbliższe miesiące na nowo. I choć w poprzednim kwartale decyzje o zatrudnieniu podejmowane były bardzo ostrożnie, to nadchodzący czas wygląda obiecująco dla rynku pracy. Głęboko wierzę, że pomimo trudności, ten optymizm już z nami pozostanie – dodaje ekspert.

Zatrudnienie nowych pracowników planuje 31% badanych przedsiębiorstw, a na konieczność redukcji etatów wskazuje 17% ankietowanych firm. 48% polskich organizacji chce pozostawić swoją strukturę zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, a o braku decyzji mówi 4% z nich.

– Po dość sceptycznych nastojach rekrutacyjnych ze strony polskich pracodawców, z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszym półroczu tego roku, możemy mówić o swego rodzaju odbiciu. Organizacje z niemal wszystkich branż deklarują chęć powiększania zespołów. Wzrosty prognozy netto zatrudnienia widoczne zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym potwierdzają tylko, że do firm nad Wisłą powrócił optymizm i śmielej patrzą w przyszłość. Sytuacja na rynku pracy w Polsce uległa poprawie, wróciliśmy do dwucyfrowych prognoz zatrudnienia, które notowaliśmy przed pandemią, co jest dobrym znakiem. Odsetek firm deklarujących potrzeby rekrutacyjne jest także o 3 punkty procentowe wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Podobne są także prognozy firm wskazujących na redukcję etatów, bowiem wynik ten jest mniejszy o dwa punkty procentowe w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy – mówi Tomasz Walenczak.

IT i usługi komunikacyjne z największym zapotrzebowaniem

Raport prezentuje prognozy zatrudnienia dla 8 sektorów rynku. Jak pokazują deklaracje pracodawców, w 6 branżach firmy planują otwierać nowe rekrutacje. Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć kandydaci z obszaru usług komunikacyjnych (+26%) oraz IT (+26%), które odnotowały także najwyższe wzrosty w ujęciu kwartalnym – odpowiednio o 5 oraz 18 punktów procentowych. Organizacje branży dóbr & usług konsumenckich (+16%) i przemysłu & surowców (+11%) także planują powiększać swoje zespoły, jednak w nieco mniejszym stopniu. W sektorze finansów & nieruchomości oraz opieki zdrowotnej & nauk przyrodniczych prognoza netto zatrudnienia to odpowiednio +5% i +4%, co oznacza niewielki wzrost rekrutacji. Co ciekawe, plany organizacji z branży energetyki & usług komunalnych są takie same, jak w poprzednim kwartale (0). Wśród analizowanych obszarów, redukcji etatów możemy natomiast spodziewać się wśród przedstawicieli transportu, logistyki & motoryzacji (-3%). Deklaracje na nadchodzący kwartał to szczególnie duże zmiany dla ostatnich dwóch sektorów, bowiem w porównaniu kwartalnym ich prognozy netto zatrudnienia są niższe o 22 punkty procentowe.

Południowa Polska z największym optymizmem rekrutacyjnym

Analizując dane raportu ManpowerGroup dla regionów Polski, można zauważyć, że firmy z całego kraju chcą powiększać swoje zespoły. Najwięcej nowych pracowników planują chcą pozyskiwać organizacje w regionie Południa (+20%), Wschodu (+16%), a także Północnego-Zachodu (+13%). Te zlokalizowane w centralnej części Polski deklarują prognozę netto zatrudnienia na poziomie +11%. Mniej korzystnych, choć wciąż optymistycznych perspektyw dla kandydatów należy natomiast oczekiwać na Północy (+6%). Bardzo niewielki wzrost zatrudnienia, będący raczej zapowiedzią stabilizacji na lokalnym rynku deklarują pracodawcy z południowego zachodu (+2%) Polski.

– Prognozy dla regionów pokazują, że organizacje w całym kraju chcą wzmacniać swoje zespoły o nowe talenty. Optymizm na południu oraz wschodzie Polski, dla których odnotowaliśmy najwyższe wskazania na najbliższy kwartał, jest konsekwencją nie tylko rozwoju tych obszarów, nowych inwestycji, sezonu wakacyjnego, a zatem czasu wzmożonej pracy w wielu branżach, ale także odbicia po niepewności pierwszych miesięcy tego roku. Jednocześnie firmy zlokalizowane w południowo-zachodniej części kraju mówią o bardzo niewielkich potrzebach rekrutacyjnych, co zapowiada mało nowych miejsc pracy, a zatem pewnego rodzaju wyhamowanie i stabilizację lokalnego rynku – dodaje dyrektor generalny Manpower w Polsce.

Duże firmy z największym optymizmem rekrutacyjnym, mikroprzedsiębiorstwa ostrożne w zwiększaniu zatrudnienia

Najbardziej otwarte na powiększanie swoich zespołów są duże firmy (+18%), zatrudniające powyżej 250 pracowników. Na podobnym poziomie (+16%) prognozę zatrudnienia deklarują także małe organizacje (10-49 pracowników). Średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników) są bardziej ostrożne w rozbudowywaniu zespołów, przewidując prognozę +7%. W najmniejszym stopniu powiększanie struktur planują mikro firmy, zatrudniające do 10 osób, z prognozą netto zatrudnienia +2%.

Polska na tle regionu EMEA

Raport ManpowerGroup pokazuje także dane dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, w którym to wszystkie kraje odnotowują dodatnią prognozę netto zatrudnienia. Oznacza to większą niż w ostatnich miesiącach chęć zatrudnienia nowych pracowników. Wśród państw regionu EMEA z najmniejszymi potrzebami rekrutacyjnymi znalazły się Słowacja (+10%), Włochy (+11%) oraz Austria (+11%). Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć natomiast kandydaci z Holandii (+39%), Południowej Afryki (+34%) oraz Wielkiej Brytanii (+29%).

Źródło: ManpowerGroup Polska
Foto: Freepik