Świat marketingu po lockdownie

Świat marketingu po lockdownie

Sytuacja związana z pandemią wpłynęła nie tylko na zmianę naszego zachowania – zachowanie dystansu społecznego czy wyższe niż wcześniej standardy higieny – ale również na korzystanie z usług cyfrowych i aktywność w internecie. Świat reklamy stanął w obliczu nowych wyzwań. Jakie kanały straciły, a które obroniły swoją pozycję? Jak wygląda pozycja mobile’a na tle innych mediów? Jakie działania są teraz najbardziej perspektywiczne? Z jakimi oczekiwaniami ze strony reklamodawców, wraz z tak zwaną nową normalnością, muszą się zmierzyć domy mediowe? To tylko wybrane pytania, na które odpowiada raport „Świat marketingu po lockdownie”.

Ruszyła tegoroczna edycja PR Wings
Czy profesjonalny PR to najlepsza inwestycja dla firmy?
Digitalizacja: nowe role, nowe kompetencje, nowi liderzy

Rosną wydatki reklamowe na reklamę cyfrową, a pozycja mobile’a w media miksie poprawiła się

Zgodnie z przewidywaniami rozwój reklamy cyfrowej (desktop i mobile) nie przystopował. W obu kanałach – jak czytamy w raporcie Spicy Mobile – wydatki reklamowe zwiększyły się. Budżety na internet wzrosły w odczuciu niemal 60% badanych przedstawicieli branży mediowej. Na mobile’u wzrost wydatków reklamowych zaobserwował co drugi ankietowany (48,4%), a kolejne 37% uważa, że pozostał on na tym samym poziomie. Wydarzenia z ostatnich miesięcy wpłynęły też na pozycję mobile’a w media miksie. Ponad połowa respondentów uważa, że uległa ona poprawie (53,6%), natomiast w opinii 42% pozostała bez zmian.

Programmatic i social media to główne kierunki rozwoju reklamy mobilnej

Do najbardziej perspektywicznych rodzajów reklamy mobilnej po lockdownie badani zaliczyli zgodnie programmatic (74,2% wskazań) oraz social media (66%). Zdaniem ponad połowy ankietowanych (53,6%) przyszłość reklamy mobilnej należy do reklamy wideo. Na kolejnych pozycjach znalazły się geotargetowanie, reklama display oraz promocja aplikacji mobilnych.

Wysoka pozycja reklamy programmatic jest zgodna z prognozami. Z zaskoczeniem przyjąłem natomiast stosunek branży do reklamy aplikacji mobilnych – komentuje wyniki badania Rafał Frączak ze Spicy Mobile. –„Mając na uwadze fakt, że ruch mobilny to zasadniczo ruch w aplikacjach, dziwi niechęć do inwestowania w ten kanał. Być może jest to związane z krótkoterminowymi i mierzalnymi celami marketingowymi, które na wielu biznesach wymusiła bieżąca sytuacja gospodarcza, a nie strategicznym podejściem do mobile’a.

Marketerzy skupiają się na sprzedaży, cele wizerunkowe daleko w tyle

Niemal wszyscy badani twierdzą, że zwiększenie sprzedaży jest jednym z najważniejszych celów marketingowych realizowanym po lockdownie. Generalnie, w opinii branży, marketerzy stawiają aktualnie na cele mierzalne, efektywnościowe. Poza wspomnianą już sprzedażą, są to zwiększenie ruchu na stronie (62,9%) oraz pozyskiwanie leadów (61,9%). Mniej niż połowa ankietowanych zwraca uwagę na cele wizerunkowe, jeszcze mniej na budowanie relacji z obecnymi klientami (25,8%).

Reklamodawcy oczekują większego wsparcia ze strony domów mediowych i efektów

Jak w tak zwanej nowej normalności odnajdują się domy mediowe? W badaniu Spicy Mobile 8 na 10 przedstawicieli domów mediowych przyznało, że klienci inwestując w reklamą mobilną oczekują od domu mediowego większego wsparcia (dodatkowe raporty, analizy, rekomendacje). Jednocześnie mniej niż połowa (41,8%) zgadza się z twierdzeniem, że analityka i big data są dla klientów teraz ważniejsze niż wcześniej. Można więc założyć, że w obliczu nowej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej reklamodawcy oczekują przede wszystkim doradztwa strategicznego, a w mniejszym stopniu analitycznego.

Programmatic i social media to główne kierunki rozwoju reklamy mobilnej

Do najbardziej perspektywicznych rodzajów reklamy mobilnej po lockdownie badani zaliczyli zgodnie programmatic (74,2% wskazań) oraz social media (66%). Zdaniem ponad połowy ankietowanych (53,6%) przyszłość reklamy mobilnej należy do reklamy wideo. Na kolejnych pozycjach znalazły się geotargetowanie, reklama display oraz promocja aplikacji mobilnych.

Marketerzy skupiają się na sprzedaży, cele wizerunkowe daleko w tyle

Niemal wszyscy badani twierdzą, że zwiększenie sprzedaży jest jednym z najważniejszych celów marketingowych realizowanym po lockdownie. Generalnie, w opinii branży, marketerzy stawiają aktualnie na cele mierzalne, efektywnościowe. Poza wspomnianą już sprzedażą, są to zwiększenie ruchu na stronie (62,9%) oraz pozyskiwanie leadów (61,9%). Mniej niż połowa ankietowanych zwraca uwagę na cele wizerunkowe, jeszcze mniej na budowanie relacji z obecnymi klientami (25,8%).

Reklamodawcy oczekują większego wsparcia ze strony domów mediowych i efektów

Jak w tak zwanej nowej normalności odnajdują się domy mediowe? W badaniu Spicy Mobile 8 na 10 przedstawicieli domów mediowych przyznało, że klienci inwestując w reklamą mobilną oczekują od domu mediowego większego wsparcia (dodatkowe raporty, analizy, rekomendacje). Jednocześnie mniej niż połowa (41,8%) zgadza się z twierdzeniem, że analityka i big data są dla klientów teraz ważniejsze niż wcześniej. Można więc założyć, że w obliczu nowej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej reklamodawcy oczekują przede wszystkim doradztwa strategicznego, a w mniejszym stopniu analitycznego.

W cenie są też rozwiązania niestandardowe. 64% badanych przedstawicieli domów mediowych twierdzi, że reklamodawcy oczekują teraz – bardziej niż wcześniej – niestandardowego podejścia do planowania kampanii na mobile’u. Co więcej, to bardziej kreatywne podejście ma przynieść konkretne efekty. Za pomysłem stoją więc twarde KPI. W badaniu Spicy Mobile 6 na 10 badanych przyznaje, że mierzalne efekty są dla klientów domów mediowych ważniejsze niż przed lockdownem (62,7%).

Warto też zwrócić uwagę na podejście reklamodawców do wysokości budżetów reklamowych. W tym obszarze badani są podzieleni. Ponad połowa pracowników domów mediowych uważa, że dla ich klientów liczy się teraz przede wszystkim koszt kampanii (59,7%), a kolejne 43% twierdzi, że firmy ograniczają budżety reklamowe. Można wysunąć zatem wniosek, że reklamodawcy nie tyle ograniczają wydatki reklamowe, co optymalizują budżet i skupiają się na marketingu efektywnościowym.

To, co nie uległo zmianie, to podejście reklamodawców do etapu planowania kampanii na mobile’u. Mimo kryzysu – jak czytamy w raporcie Spicy Mobile – klienci nie poświęcają na planowanie mediów więcej czasu niż przed lockdownem.

Źródło: Szmalec PR
Grafka: Freepik