Raport dot. zarządzania w wizerunkowych sytuacjach kryzysowych już na rynku

Raport dot. zarządzania w wizerunkowych sytuacjach kryzysowych już na rynku

Na rynku ukazał się raport zatytułowany „Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations”. Publikacja jest efektem badania przeprowadzonego na grupie wiodących podmiotów doradczych w Polsce przez agencję Exacto we współpracy ze Związkiem Firm Public Relations. Raport jest dostępny bezpłatnie do pobrania na stronie Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

Konkurs PR WINGS startuje już po raz 4.
Marka w przestrzeni wirtualnej – dowiedz się, jak skutecznie budować wizerunek
Public relations. Praktyka komunikowania 3.0. Nowy podręcznik na rynku wydawniczym

Badanie stanowiące trzon publikacji zostało przeprowadzone w roku 2018 na próbie 204 agencji, co jest pierwszym tego typu projektem w skali kraju. Czytelnik odnajdzie w nim m.in. odpowiedź na pytanie o poziom doświadczenia ekspertów zatrudnionych w polskich agencjach PR, mapę natężenia usług PR oraz zakres usług oferowanych przez podmioty działające w tej branży. – Agencje public relations stanowią bardzo ważny element branży komunikacji w Polsce. Mimo istotnego wkładu i znaczenia, jakie posiadają agencje w całym środowisku PR, są to podmioty, które nie zostały dotąd przebadane w sposób wystarczający i kompletny, szczególnie pod kątem ich aktywności czy działań w zakresie wybranych sfer zadaniowych public relations – mówi prof. UW, dr hab. Dariusz Tworzydło, kierownik projektu badawczego. – Z tego powodu podjęliśmy się próby systematyzacji wiedzy w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do zarządzania kryzysowego, które od lat stanowi jednostkę analizy w naszych badaniach. Dzięki współpracy ze Związkiem Firm Public Relations udało się uzyskać wysoką liczebność próby, gwarantującą odpowiednią jakość wnioskowania statystycznego w kontekście diagnozy rynku agencji public relations w Polsce – dodaje.

Zaprezentowane w raporcie analizy stanowią wskazówkę dla osób, które zajmują się komunikacją w kryzysach, a także mogą posłużyć środowisku akademickiemu w konstruowaniu kolejnych analiz i koncepcji o charakterze naukowym. W publikacji omówione zostały również trendy w zarządzaniu kryzysowym, które warunkują aktualną kondycję branży public relations w Polsce. Wnioski płynące z publikacji zostaną wykorzystane m.in. w dyskusji podczas jubileuszowej edycji Kongresu Profesjonalistów Public Relations, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku.

Badanie zostało przeprowadzone pod patronatem Związku Firm Public Relations oraz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Źródło: Exacto