Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym – nowa książka Dariusza Tworzydło

Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym – nowa książka Dariusza Tworzydło

W sprzedaży jest już dostępna nowa książka, która kompleksowo omawia najważniejsze aspekty crisis management. Autorem publikacji Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie jest Dariusz Tworzydło. Poza niezbędną dawką wiedzy teoretycznej, książka zawiera wiele praktycznych wskazówek, case study oraz nowe, niepublikowane dotąd modele zarządzania kryzysem. Wydawcą książki jest DIFIN.

Przyszłość branży HR – presja płacowa, rotacja, demografia. Wyniki badań opinii
Rekrutacja nowych pracowników oczami HR-owca
Technologia ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i poczucia równouprawnienia podczas spotkań o charakterze hybrydowym

Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym to publikacja, w której można znaleźć wiele nowych modeli do praktycznego zastosowania w obszarze ochrony i budowania wizerunku. Zostały one zweryfikowane empirycznie, a powstały między innymi w oparciu o doświadczenia praktyczne autora. Książka jest uzupełniona o konkretne wskazówki dotyczące reagowania w przypadku kryzysu wizerunkowego.

Mając na uwadze szeroki wachlarz działań koniecznych do wdrożenia zarówno przed, podczas niepożądanych sytuacji, jak i po ich zakończeniu, autor skupia się m.in. na ocenie symptomów kryzysu, jego psychologicznych skutkach, dysfunkcjach systemu, strategiach zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz technikach audytów wizerunkowych. W ten sposób kompleksowo opisuje cały proces, począwszy od zabezpieczenia się na wypadek wystąpienia perturbacji wizerunkowych, poprzez rozwiązywanie kryzysów, aż po działania rekomendowane do podjęcia już po jego wygaśnięciu.

Publikacja koncentruje się także na analizie case studies. Autor bierze na warsztat sytuacje, z którymi musiały się zmierzyć między innymi takie firmy, jak: Boeing, Ikea, Panasonic, AVON, Ideo, Green Caffè Nero czy Drutex. Materiał wieńczy szczegółowa, wielowątkowa i obszerna analiza kryzysu Szlachetnej Paczki. Książka wzbogacona została także o merytoryczne wskazówki i opinie menadżerów public relations i rzeczników prasowych.

Publikacja adresowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego i akademickiego oraz osób zainteresowanych naukami o mediach, o komunikowaniu czy public relations. Może być traktowana jako opracowanie wspierające praktyków, którzy stawiają czoła kryzysom i mierzą się z ich konsekwencjami. Przyda się także studentom oraz słuchaczom studiów podyplomowych czy MBA. Jest to bowiem nie tylko zbiór analiz i teorii, ale także praktycznych rekomendacji. Jej wartość podkreśla fakt, że autor posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w branży PR, które skutecznie łączy z prowadzeniem działalności naukowej.

Prof. ucz. dr hab. Dariusz Tworzydło od ponad 22 lat jest związany z branżą public relations. Jest on kierownikiem Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Jest również prezesem agencji PR Exacto sp. z o.o. Od 20 lat organizuje Kongres Public Relations – wydarzenie, które rokrocznie cieszy się niesłabnącą popularnością wśród specjalistów z zakresu PR oraz komunikacji. Książkę można nabyć za pośrednictwem strony www.wydawnictwo.newsline.pl