Popyt na klastry

Popyt na klastry

Pojęcie klastrów w polskim biznesie funkcjonuje od niedawna, ale te kilka lat sprawiło, że sama idea zrzeszania się w ramach uwarunkowanych geograficznie grup gospodarczych elektryzuje przedsiębiorców. Klastry są obiektem zainteresowania nie tylko świata biznesu, ale również m.in. organizacji badawczych i podmiotów publicznych.

Polski rynek pracy – prognoza na 2025 rok
Kobiety w polskim PR
Nowa rzeczywistość w firmach produkcyjnych

Klastry to przede wszystkim płaszczyzna do współpracy pomiędzy firmami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją. Nakłaniają wszystkie zrzeszone podmioty do interakcji na wysokim poziomie, ułatwiając im rozwój w ramach określonej branży.

Razem po środki unijne

Klastry wpisują się w jeden z kluczowych obszarów polityki Unii Europejskiej. Niedawno rozpoczęta nowa perspektywa wskazuje, że miliony euro przeznaczone będą na badania i rozwój, a także współpracę – czyli to, co jest elementem wyróżniającym każdy z klastrów. Dla pozyskania środków unijnych konieczne będzie współdziałanie, dlatego coraz więcej firm chce należeć do klastrów i tworzone są coraz to nowe struktury o tym charakterze. Ale to nie wszystko, bowiem klastry dają możliwość i potencjał do rozwoju nowych technologii i wdrażania ich na poziomie poszczególnych firm współtworzących klaster. Często dotychczas konkurujące ze sobą podmioty znajdują w klastrach płaszczyznę porozumienia i wdrażają rozwiązania, które w naturalnym środowisku biznesowej rywalizacji nie miałyby prawa zaistnieć.

– Popularność klastrów wynika m.in. z tego, że pewne grupy przedsiębiorstw, które ze sobą kooperują i mają wspólne interesy, zaczęły zauważać, że jeżeli będą miały jednolitą reprezentację, zaczną osiągać znacząco większe cele. Jeżeli niewielkie przedsiębiorstwo chce biznesowego porozumienia np. z dużą uczelnią, to z powodu skali podmioty mogą nie odnaleźć wspólnych mianowników. Natomiast jeśli z taką samą inicjatywą wyjdzie 100 połączonych przedsiębiorstw mających wspólny interes, za którymi stoją tysiące pracowników, to o porozumienie będzie o wiele łatwiej. Z biznesowego punktu widzenia to idealne rozwiązanie – mówi Wojciech Materna, prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka.

Nowi gracze

Na Podkarpaciu powstało ostatnio kilka klastrów. Jednym z nich jest Klaster Expo, który swoim priorytetem uczynił wspieranie regionalnych inicjatyw związanych z organizacją spotkań i  wydarzeń biznesowych, takich jak targi, kongresy, misje handlowe oraz konferencje i szkolenia. Jak przekonują jego założyciele, klaster ma również wspierać kreowanie wizerunku Rzeszowa i całego regionu województwa podkarpackiego.

– Dzięki wykorzystaniu efektu synergii wszystkie podmioty zrzeszone w Klastrze Expo dostają silny impuls do rozwoju. Współpraca jest tu tą podstawową wartością przy urzeczywistnianiu planowanych przez nas inicjatyw. Już teraz realizujemy projekty o charakterze społecznym i edukacyjnym. Organizujemy skierowane do studentów konkursy, oferujemy porady architektoniczne, a także podjęliśmy współpracę z Politechniką Rzeszowską w zakresie badań rynkowych – mówi Robert Bielówka, dyrektor Międzynarodowych Targów Rzeszowskich oraz prezes Stowarzyszenia Expo Podkarpacie.

Wśród członków założycieli Klastra Expo znalazło się 20 podmiotów związanych z branżą kongresowo-targową, na których czele stoją Międzynarodowe Targi Rzeszowskie dysponujące 20-letnim doświadczeniem w branży. Dzięki temu wszyscy obecni i  przyszli członkowie klastra mogą liczyć na dostęp do know-how i szybką profesjonalizację organizowanych przedsięwzięć poprzez współpracę z doświadczonym podmiotem. To przykład kolejnej z wielu zalet klastrów oraz dowód na to, że współpraca w biznesie może stanowić dużą wartość.

Dowodem na różnorodność podejmowanych przez klastry inicjatyw biznesowych jest natomiast Klaster Kilog, który w ramach swojego funkcjonowania ma podnieść poziom innowacyjności oraz konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw sektora logistyki. Zrzeszone w nim podmioty skupiają się na wspieraniu technologicznych i  biznesowych inicjatyw oraz opracowywaniu strategii inteligentnych specjalizacji w  ramach prężnie rozwijającej się w regionie branży logistycznej.

Grafika: Shutterstock

Nowszy Artykuł
Starsze Artykuły