Popyt na klastry

Popyt na klastry

Pojęcie klastrów w polskim biznesie funkcjonuje od niedawna, ale te kilka lat sprawiło, że sama idea zrzeszania się w ramach uwarunkowanych geograficznie grup gospodarczych elektryzuje przedsiębiorców. Klastry są obiektem zainteresowania nie tylko świata biznesu, ale również m.in. organizacji badawczych i podmiotów publicznych.

Rewolucja technologiczna 4.0 na rynku pracy Ponad połowa pracowników nie wie, czy ich firma wykorzystuje AI
Jak zatrzymać pracownika w pracy?
Marka w przestrzeni wirtualnej – dowiedz się, jak skutecznie budować wizerunek

Klastry to przede wszystkim płaszczyzna do współpracy pomiędzy firmami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją. Nakłaniają wszystkie zrzeszone podmioty do interakcji na wysokim poziomie, ułatwiając im rozwój w ramach określonej branży.

Razem po środki unijne

Klastry wpisują się w jeden z kluczowych obszarów polityki Unii Europejskiej. Niedawno rozpoczęta nowa perspektywa wskazuje, że miliony euro przeznaczone będą na badania i rozwój, a także współpracę – czyli to, co jest elementem wyróżniającym każdy z klastrów. Dla pozyskania środków unijnych konieczne będzie współdziałanie, dlatego coraz więcej firm chce należeć do klastrów i tworzone są coraz to nowe struktury o tym charakterze. Ale to nie wszystko, bowiem klastry dają możliwość i potencjał do rozwoju nowych technologii i wdrażania ich na poziomie poszczególnych firm współtworzących klaster. Często dotychczas konkurujące ze sobą podmioty znajdują w klastrach płaszczyznę porozumienia i wdrażają rozwiązania, które w naturalnym środowisku biznesowej rywalizacji nie miałyby prawa zaistnieć.

– Popularność klastrów wynika m.in. z tego, że pewne grupy przedsiębiorstw, które ze sobą kooperują i mają wspólne interesy, zaczęły zauważać, że jeżeli będą miały jednolitą reprezentację, zaczną osiągać znacząco większe cele. Jeżeli niewielkie przedsiębiorstwo chce biznesowego porozumienia np. z dużą uczelnią, to z powodu skali podmioty mogą nie odnaleźć wspólnych mianowników. Natomiast jeśli z taką samą inicjatywą wyjdzie 100 połączonych przedsiębiorstw mających wspólny interes, za którymi stoją tysiące pracowników, to o porozumienie będzie o wiele łatwiej. Z biznesowego punktu widzenia to idealne rozwiązanie – mówi Wojciech Materna, prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka.

Nowi gracze

Na Podkarpaciu powstało ostatnio kilka klastrów. Jednym z nich jest Klaster Expo, który swoim priorytetem uczynił wspieranie regionalnych inicjatyw związanych z organizacją spotkań i  wydarzeń biznesowych, takich jak targi, kongresy, misje handlowe oraz konferencje i szkolenia. Jak przekonują jego założyciele, klaster ma również wspierać kreowanie wizerunku Rzeszowa i całego regionu województwa podkarpackiego.

– Dzięki wykorzystaniu efektu synergii wszystkie podmioty zrzeszone w Klastrze Expo dostają silny impuls do rozwoju. Współpraca jest tu tą podstawową wartością przy urzeczywistnianiu planowanych przez nas inicjatyw. Już teraz realizujemy projekty o charakterze społecznym i edukacyjnym. Organizujemy skierowane do studentów konkursy, oferujemy porady architektoniczne, a także podjęliśmy współpracę z Politechniką Rzeszowską w zakresie badań rynkowych – mówi Robert Bielówka, dyrektor Międzynarodowych Targów Rzeszowskich oraz prezes Stowarzyszenia Expo Podkarpacie.

Wśród członków założycieli Klastra Expo znalazło się 20 podmiotów związanych z branżą kongresowo-targową, na których czele stoją Międzynarodowe Targi Rzeszowskie dysponujące 20-letnim doświadczeniem w branży. Dzięki temu wszyscy obecni i  przyszli członkowie klastra mogą liczyć na dostęp do know-how i szybką profesjonalizację organizowanych przedsięwzięć poprzez współpracę z doświadczonym podmiotem. To przykład kolejnej z wielu zalet klastrów oraz dowód na to, że współpraca w biznesie może stanowić dużą wartość.

Dowodem na różnorodność podejmowanych przez klastry inicjatyw biznesowych jest natomiast Klaster Kilog, który w ramach swojego funkcjonowania ma podnieść poziom innowacyjności oraz konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw sektora logistyki. Zrzeszone w nim podmioty skupiają się na wspieraniu technologicznych i  biznesowych inicjatyw oraz opracowywaniu strategii inteligentnych specjalizacji w  ramach prężnie rozwijającej się w regionie branży logistycznej.

Grafika: Shutterstock

Nowszy Artykuł
Starsze Artykuły