Lider w rok – pierwsza rocznica działania SAPR

Lider w rok – pierwsza rocznica działania SAPR

37 agencji członkowskich i wiele zrealizowanych inicjatyw branżowych w pierwszą rocznicę działania Stowarzyszenia Agencji Public Relations

Największa w Polsce liczba agencji członkowskich, nowe nagrody branżowe, szeroko zakrojony program edukacji wewnętrznej, działalność badawcza i raporty Think Tanku – to tylko część efektów zaledwie jednego roku działalności Stowarzyszenia Agencji Public Relations (SAPR), które powstało w październiku 2020 r. a teraz podsumowuje rok swego istnienia. Pierwszą rocznicę SAPR koronuje przyjęciem do swego grona trzech nowych agencji – Cook Communications, Prime Time PR i Winstone. Wraz z ich przyjęciem SAPR stało się organizacją branżową zrzeszającą najwięcej firm świadczących usługi PR w Polsce.

Czego firmy oczekują od agencji PR?
W jaki sposób pracownicy chcą podnosić swoje kwalifikacje?
Komunikacja kryzysowa. Nowa książka na polskim rynku wydawniczym

Bardzo poważnie potraktowaliśmy przyjętą rok temu misję odpowiedzialnego zaktywizowania sektora usług PR w Polsce i odbudowy jego udziału w życiu całej branży public relations w naszym kraju. Dziś widać jak ten pozytywny przekaz trafił na podatny grunt w całej Polsce, skoro akces do tej idei zgłosiło w ciągu roku aż 37 agencji z różnych części kraju – od Sudet przez Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów i Lublin po Olsztyn i Poznań. A mamy kolejne zgłoszenia – powiedział prof. Dariusz Tworzydło, Prezes Zarządu SAPR i dodał: Wierzymy, że pozycję lidera tworzy się poprzez realne działania odpowiadające na rzeczywiste potrzeby. Dlatego tak ważną rolę w SAPR odgrywają np. aktywności skierowane do wewnątrz organizacji, które nie są tak bardzo widoczne, ale odgrywają kluczową funkcję w podnoszeniu ogólnego poziomu usług PR. To m.in. Szkoła SAPR, w której kursy przeszła już 1/3 wszystkich pracowników agencji zrzeszonych w SAPR a wkrótce zaproponujemy też PR-owcom spoza SAPR. Jesteśmy bowiem bardzo zaangażowani także w działania na rzecz całej branży PR

Przykładem takich ogólnobranżowych inicjatyw SAPR jest nowy konkurs w polskim świecie public relations – PR Wings, który zadebiutował w drugiej połowie 2021 r.

Konkurs ten w zaledwie miesiąc od ogłoszenia zgromadził aż 80 zgłoszeń, co nie zdarzyło się jeszcze nigdy w pierwszej edycji jakiegokolwiek konkursu branży PR w Polsce. Wiem dobrze z doświadczenia, że taki odzew rynku zajmował zazwyczaj kilka lat budowania rozpoznawalności konkursu – powiedział Paweł Trochimiuk, Wiceprezes SAPR i dodał: To dowód na to, że polska branża PR bardzo potrzebuje konkursu, który realnie łączy atrybuty dostępności, wiarygodności i prestiżu. Będziemy tych atrybutów bardzo pilnować, bo właśnie one gwarantują rozwój tej inicjatywy w latach następnych

Nowa inicjatywa branżowa SAPR to także Nagroda im. Andrzeja Stolarczyka, którą co roku będą wyróżniane osoby szczególnie zasłużone dla branży PR.

Nasza branża potrzebuje nie tylko dobrych zasad etycznych i standardów sektorowych. Także wzorców osobowych, które mogą stanowić punkt odniesienia i autorytet zarówno dla adeptów zawodu jak i uprawiających go od lat. Andrzej Stolarczyk był i jest takim wzorcem. Wierzymy, że podobnie będzie z wybitnymi PR-owcami, którzy będą co roku laureatami nagrody jego imienia – powiedział Adam Łaszyn, Wiceprezes SAPR. Podobne zadanie wskazywania najlepszych wzorców jak i wymogów zawodowych pełnić będzie nowy, szeroki katalog Standardów Profesjonalnych PR, nad którymi prace w SAPR są już bardzo zaawansowane. Analizę rynku PR i jego badanie realizuje zaś Think Tank SAPR, którego działalność będziemy rozszerzać w 2022 roku. Takie działania gromadzą i będą gromadzić coraz więcej agencji, bo SAPR to pozytywna energia pozytywnych i konstruktywnych ludzi sektora usług PR, co widać choćby niżej w cytatach przedstawicieli nowoprzyjętych agencji – podsumował Łaszyn.

SAPR zrealizował w pierwszym roku swej działalności także wiele innych konstruktywnych aktywności jak współpraca z uczelniami, partnerstwo w kongresach i konferencjach, promowanie i obrona zasad etycznych w branży. Na ukończeniu jest realizacja nowej książki, która będzie swoistą „instrukcją obsługi agencji PR”. Planowana jest kolejna książka podręcznikowa. Trwają prace nad Olimpiadą PR skierowaną do uczniów liceów, a także nad innymi akcjami edukacyjnymi dotyczącymi public relations. Ważną rolę w kolejnym roku działalności SAPR będą odgrywać także opracowane już inicjatywy, które bezpośrednio wspierać będą biznes agencji zrzeszonych w Stowarzyszeniu, zwłaszcza w regionach.
Właśnie taki profil działalności SAPR – nastawiony na wspieranie agencji członkowskich z jednej strony, a z drugiej odbudowywanie roli sektora usług PR w branży public relations oraz szerzej na rynku i w społeczności komunikacji marketingowej i społecznej – sprawia, że sukcesywnie do Stowarzyszenia zgłaszają się i dochodzą kolejne agencje członkowskie. W miesiącu zamykającym pierwszy rok istnienia do SAPR zostały przyjęte trzy nowe agencje – Cook Communications, Prime Time PR i Winstone.
Agencja Cook Communications powstała w 2003 roku i świadczy pełen zakres usług w obszarach PR korporacyjnego, konsumenckiego, finansowego oraz relacji inwestorskich. Założona i zarejestrowana w Wielkiej Brytanii przez Joe Cooka, dziś prowadzi działalność w Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Sofii i Bukareszcie oraz posiada przedstawicielstwa w Brukseli i w Wiedniu.

PR to prowadzenie dialogu, dlatego cieszymy się, że staliśmy się częścią SAPR, gdzie będziemy mogli prowadzić dialog z innymi firmami PR. Dbałość o dobre praktyki, podnoszenie standardów i edukowanie aktualnych oraz potencjalnych klientów leży w interesie SAPR, jak i samych agencji PR. Dlatego naszym głównym celem w SAPR, będzie dyskusja o tym jak wygląda i jak powinien wyglądać rynek PR w kraju – powiedziała Annie Jaroszewicz, Dyrektorka Oddziału Cook Communications w Polsce.

Prime Time PR to krakowska agencja, która działa od 2011 roku, świadcząc usługi PR m.in. na rzecz budowy pozytywnego wizerunku firm z branży nieruchomości, głównie deweloperów mieszkaniowych. Firma oferuje również kompleksową obsługę mediów społecznościowych, wsparcie podczas kryzysów a także tworzenie identyfikacji wizualnej marki. Agencja prowadzi też blog poświęcony różnym aspektom public relations.

Z wielką radością i entuzjazmem przystępujemy do SAPR, wierząc, że dzięki wspólnym działaniom uda nam się wpłynąć na rozwój branży PR w Polsce. Nasze wartości, takie jak wzajemny szacunek, otwartość i uczciwość są tożsame z misją Stowarzyszenia, dlatego członkostwo w tej organizacji postrzegam jako kolejny krok w kierunku stworzenia wspierającego środowiska dla tej branży – powiedziała Anna Gumowska, założycielka i szefowa Prime Time PR.

Warszawska agencja Winstone, podobnie jak Prime Time PR, działa na rynku od 10 lat. Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysami wizerunkowymi i w komunikacyjnym doradztwie strategicznym. Zajmuje się też medialną osłoną sporów prawnych i wizerunkowych, wsparciem w trudnych negocjacjach biznesowych, tworzeniem strategii komunikacji, walką ze stereotypami wizerunkowymi i odbudową wizerunku po kryzysie. Jak powiedział jej założyciel Szymon Milczanowski:

Zdecydowaliśmy się dołączyć do SAPR, bo naszym zdaniem branża PR sama musi poprawić swój wizerunek – często szewc bez butów chodzi. Mamy na to konkretny pomysł, z którym wchodzimy do SAPR. Szczegóły już wkrótce.

SAPR powstało 20 października 2020 r. w celu reprezentacji i wspierania szeroko rozumianej branży usług komunikacji i PR. Stowarzyszenie stawia sobie za cel podnoszenie i promowanie wysokiej jakości usług komunikacji i PR, stymulowanie rozwoju tego sektora, wspieranie zapotrzebowania na takie usługi oraz wzmocnienie branży PR wobec rosnącej konkurencji innych sektorów usług komunikacyjnych. Agencje chcące czynnie uczestniczyć w budowaniu branży usług PR poprzez wstąpienie do SAPR mogą uzyskać bliższe informacje na temat Stowarzyszenia na stronie www.sapr.com.pl, gdzie znajdą też opisy projektów SAPR, a także kontakt ws. włączenia się w prace i działalność tej organizacji.

Więcej informacji udzielają:
Dariusz Tworzydło, Prezes SAPR, e-mail: kontakt@sapr.com.pl, tel. 602 445 596,
Adam Łaszyn, Wiceprezes SAPR, e-mail: adam.laszyn@sapr.com.pl, tel. 601 82 99 41

Źródło: