Skrzydlaty wzlot II edycji konkursu PR Wings

Skrzydlaty wzlot II edycji konkursu PR Wings

Aż 124 zgłoszenia wpłynęły w tegorocznej, drugiej edycji konkursu PR Wings organizowanego od ub. roku przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR). Dziś zaczynają się prace niezależnego Jury, składającego się z 39 uznanych ekspertów komunikacji spoza SAPR, którzy wyłonią najpierw po trzech nominowanych w każdej z 14 kategorii konkursowych a potem zwycięzców. Ogłoszenie finalnych wyników nastąpi 15 września 2021 r. na specjalnej gali podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations w Rzeszowie.

Trendy w public relations w czasach informacyjnej hiperinflacji
48% osób w Polsce zauważa zmiany związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w miejscu pracy
Wiarygodna marka odporna na kryzys. Eksperci z całej Polski na Kongresie Profesjonalistów Public Relations.

PR Wings co roku wyłania i nagradza najbardziej efektywne, kreatywne i innowacyjne projekty oraz zjawiska z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i Public Relations. Ma na celu promowanie profesjonalnych, etycznych oraz wyróżniających się praktyk polskiego rynku usług PR. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty komunikujące się w Polsce publicznie – firmy, instytucje, NGOs, samorządy, podmioty usługowe. PR Wings został tak skonstruowany, by wyróżniać się wysoką wiarygodnością i obiektywizmem procesu wyłaniania zwycięzców oraz najlepszych projektów. Dlatego w składzie Jury są wyłącznie jurorzy niezależni od Organizatora, czyli wszyscy spoza SAPR, a w każdej kategorii konkursowej będzie, jak w Oscarach, tylko jedna statuetka i jeden zwycięzca.

Jury, które dziś rozpoczyna prace, składa się z ekspertów o uznanym w branży autorytecie i wszechstronnym dorobku komunikacyjnym ze środowiska firm komercyjnych, instytucji publicznych, samorządowych i NGOs, mediów, organizacji branżowych, biznesowych i środowiska naukowego. Prestiż i wiarygodność nagród PR Wings zapewnia nie tylko niezawisłość jurorów od Organizatora. Aby uniknąć niekorzystnego wpływania na siebie jurorów proces wyboru zwycięzców odbywać się będzie bez kontaktowania się między nimi, wyłącznie online i pod nadzorem Audytora, którym jest kancelaria prawna Osborne Clarke.

Do końca sierpnia Jury wybierze po trzech nominowanych w każdej kategorii. Nominowani zostaną ogłoszeni przez Organizatora na początku września. Następnie finalnych zwycięzców Jury wybierze w II etapie głosowania spośród nominowanych. Zwycięzców poznamy 15 września na gali w Rzeszowie podczas największego, najstarszego i najbardziej prestiżowego Kongresu polskiej branży PR.

PR Wings to wciąż swoisty start-up konkursowy, dlatego tak cieszą aż 124 zgłoszenia, co stanowi wzrost o 55% wobec ubiegłorocznej, debiutanckiej edycji, gdy już miłym zaskoczeniem było dla nas aż 80 zgłoszeń – powiedział Paweł Bylicki, Koordynator Konkursu PR Wings.

A Paweł Trochimiuk, wiceprezes SAPR odpowiedzialny w Stowarzyszeniu za ten projekt, dodał:

Byłem współorganizatorem i jurorem wielu innych konkursów naszej branży. Na przykład kiedy tworzyliśmy, m.in. z Adamem, Złote Spinacze zajęło nam niemal dekadę, by osiągnąć taką ilość zgłoszeń. Pierwszy rok to było 57 zgłoszeń, w drugiej edycji tylko 47. Muszę więc przyznać, że dynamika zainteresowania branży oraz wzrostu zgłoszeń PR Wings jest absolutnie spektakularna i niepowtarzalna. „To dlatego, że po prostu PR Wings trafnie odpowiada na branżowe zapotrzebowanie dotyczące dostępności takiego Konkursu, wiarygodności procesu wyłaniania zwycięzców oraz prestiżu finalnych nagród, które są jednostkowe, a więc rzeczywiście wyjątkowe w każdej kategorii” – podsumował zaś Adam Łaszyn wiceprezes SAPR, który współtworzył strategię i organizacyjny format konkursu.

 

W PR Wings 2022 wyróżnione zostaną najlepsze projekty komunikacyjne oraz zjawiska z 2021 roku w 12 stałych kategoriach. Wachlarz nagród ma szeroko pokazać kondycję polskiej branży PR w różnych kontekstach. Dlatego konkurs obejmuje nie tylko kategorie odpowiadające kluczowym obszarom public relations, jak np. PR produktowy, korporacyjny czy komunikacja kryzysowa, ale i takie, które mają wyłonić PR-ową Innowację Roku (kampanię nowej generacji), wskazać Komunikacyjny Game Changer (Zmiana Biznesowa Roku w PR) czy projekt, który wywarł duży wpływ społeczny lub zrealizował szczególnie godny wyróżnienia sposób realizacji ładu korporacyjnego (ESG i CSR).

Ponadto, w tegorocznej edycji Organizator zdecydował o wprowadzeniu dwóch kategorii dodatkowych, w których nagrodzone zostaną kampanie zrealizowane od 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 a także wszczęte po 24 lutego 2022 w związku z konsekwencjami rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Ilustrującą stan polskiego PR kolekcję nagród wybraną przez niezawisłe Jury w 12 kategoriach stałych i dwóch dodatkowych (projekty związane z pandemią oraz wojną w Ukrainie) uzupełnia Nagroda Specjalna SAPR. Jest ona dokonywana w innym trybie jako wyróżnienie od społeczności ponad 400 specjalistów PR, tworzonej przez pracowników 37 agencji zrzeszonych w SAPR. Każda agencja Stowarzyszenia delegowała ze swego Zespołu jedną osobę, która weszła w skład Jury Specjalnego PR Wings. Wybierze ono zwycięzcę Nagrody Specjalnej SAPR, swoiste Grand Prix, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu.

Wyjątkowy charakter będzie też miało ogłoszenie podczas gali w Rzeszowie tegorocznej laureatki lub laureata Nagrody im. Andrzeja Stolarczyka. Jest to coroczny laur Stowarzyszenia Agencji Public Relations dla osoby o wybitnych zasługach dla całej branży Public Relations w Polsce. Andrzej Stolarczyk to tragicznie zmarły w 2019 r. wybitny pionier public relations w Polsce, twórca jednej z pierwszych agencji PR, autorytet i mentor kilku pokoleń ekspertów i adeptów komunikacji w naszym kraju.

Źródło: SAPR
Grafika: SAPR