Barometr nastrojów w branży usług PR – wyniki badania

Barometr nastrojów w branży usług PR – wyniki badania

Stowarzyszenie Agencji Public Relations opublikowało wyniki badania „Barometr nastrojów w branży usług PR”. Wskazanie Barometru na poziomie 59,6 pkt. oznacza, że zarządzający polskimi firmami PR spodziewają się poprawy wyników w 2023, mimo obaw dotyczących rosnących kosztów działalności. Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations przy współpracy merytorycznej zespołu badań agencji członkowskiej EXACTO.

31% firm w Polsce planuje nowe rekrutacje, ale 46% nie przewiduje zmian kadrowych. O zwolnieniach myśli już 21% pracodawców znad Wisły
Komu najbardziej zagraża sztuczna inteligencja?
Budżet marketingowy na 2024 rok. Tych działań nie powinno w nim zabraknąć.

Agencje PR w Polsce patrzą w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Wartość Barometru, określana analogicznie do wskaźnika PMI, to 59,6 pkt. – przy czym odczyt powyżej 50 pkt. sugeruje korzystną koniunkturę w najbliższej przyszłości.

Wyniki pierwszego w historii badania nastrojów wśród branży agencji PR pokazują, że najtrudniejsza faza spowolnienia gospodarczego powoli jest już za nami. To ważne, ponieważ marketing i usługi doradztwa w zakresie marketingu – w tym PR – są najczęściej pierwszą „ofiarą cięć” w obliczu spowolnienia gospodarczego – mówi Paweł Soproniuk, wiceprezes SAPR odpowiedzialny za projekt Barometru.

Mimo ogólnie pozytywnej perspektywy, nie wszystkie obszary badane były oceniane jednoznacznie pozytywnie.

Szefowie agencji obawiają się głównie problemów wynikających z rosnących kosztów działalności oraz ograniczonej dostępności finansowania zewnętrznego. Były to główne wąskie gardła w badaniu – dodaje dr Przemysław Szuba, lider zespołu badawczego w EXACTO.

Jak obliczony został wskaźnik

„Barometr nastrojów branży usług PR” to inicjatywa badawcza SAPR, mająca na celu regularną ocenę kondycji i perspektyw branży PR w Polsce. Respondenci oceniali kondycję swoich firm w kilku kluczowych wymiarach. W każdym obszarze mogli określić, jakie zmiany przewidują w porównaniu z poprzednim rokiem, korzystając z pięciostopniowej skali od „zdecydowanie gorzej” do „zdecydowanie lepiej”.

W badaniu oceniano:

 • Wielkość sprzedaży
 • Liczbę zapytań ofertowych
 • Liczbę klientów i projektów
 • Dostępność specjalistów PR na rynku
 • Płynność finansową
 • Zaległości płatnicze
 • Dostęp do finansowania
 • Morale zespołu
 • Dostępność podwykonawców
 • Koszty działalności
 • Liczbę pracowników

W kwestii kluczowej jaką jest wielkość sprzedaży, blisko 38 proc. badanych spodziewa się, że będzie ona podobna jak w 2022, a 44 proc. – że będzie „raczej lepiej” lub „zdecydowanie lepiej”. Pogorszenia wyników sprzedaży (odpowiedzi „raczej gorzej” lub „zdecydowanie gorzej” spodziewa się nieco ponad 17% respondentów.

P4. Jakie są Pana/i PRZEWIDYWANIA odnośnie wielkości sprzedaży w perspektywie kolejnego roku (czyli jak będzie w 2023 roku względem 2022)?

***

Metodologia badania

W badaniu wzięło udział 52 szefów lub właścicieli agencji PR z całej Polski. Byli to doświadczeni konsultanci PR, średni staż pracy kształtował się na poziomie 19 lat. Badanie zrealizowano metodą CAWI, w okresie od lutego do lipca 2023 roku. Ankietowani reprezentowali różne typy agencji PR: 60% zorganizowanych jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a podmioty zatrudniające do 5 osób stanowiły 40% respondentów. Większość badanych zadeklarowała przynależność do organizacji branżowej.

Źródło, grafiki: SAPR
Grafika główna: Freepik