Barometr nastrojów w branży usług PR – wyniki badania

Barometr nastrojów w branży usług PR – wyniki badania

Stowarzyszenie Agencji Public Relations opublikowało wyniki badania „Barometr nastrojów w branży usług PR”. Wskazanie Barometru na poziomie 59,6 pkt. oznacza, że zarządzający polskimi firmami PR spodziewają się poprawy wyników w 2023, mimo obaw dotyczących rosnących kosztów działalności. Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations przy współpracy merytorycznej zespołu badań agencji członkowskiej EXACTO.

Lęk przed AI. Większość pracowników obawia się rozwoju tej technologii
Formaty wideo coraz bardziej popularne. Czy staliśmy się społeczeństwem obrazkowym?
Rewolucja technologiczna 4.0 na rynku pracy Ponad połowa pracowników nie wie, czy ich firma wykorzystuje AI

Agencje PR w Polsce patrzą w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Wartość Barometru, określana analogicznie do wskaźnika PMI, to 59,6 pkt. – przy czym odczyt powyżej 50 pkt. sugeruje korzystną koniunkturę w najbliższej przyszłości.

Wyniki pierwszego w historii badania nastrojów wśród branży agencji PR pokazują, że najtrudniejsza faza spowolnienia gospodarczego powoli jest już za nami. To ważne, ponieważ marketing i usługi doradztwa w zakresie marketingu – w tym PR – są najczęściej pierwszą „ofiarą cięć” w obliczu spowolnienia gospodarczego – mówi Paweł Soproniuk, wiceprezes SAPR odpowiedzialny za projekt Barometru.

Mimo ogólnie pozytywnej perspektywy, nie wszystkie obszary badane były oceniane jednoznacznie pozytywnie.

Szefowie agencji obawiają się głównie problemów wynikających z rosnących kosztów działalności oraz ograniczonej dostępności finansowania zewnętrznego. Były to główne wąskie gardła w badaniu – dodaje dr Przemysław Szuba, lider zespołu badawczego w EXACTO.

Jak obliczony został wskaźnik

„Barometr nastrojów branży usług PR” to inicjatywa badawcza SAPR, mająca na celu regularną ocenę kondycji i perspektyw branży PR w Polsce. Respondenci oceniali kondycję swoich firm w kilku kluczowych wymiarach. W każdym obszarze mogli określić, jakie zmiany przewidują w porównaniu z poprzednim rokiem, korzystając z pięciostopniowej skali od „zdecydowanie gorzej” do „zdecydowanie lepiej”.

W badaniu oceniano:

 • Wielkość sprzedaży
 • Liczbę zapytań ofertowych
 • Liczbę klientów i projektów
 • Dostępność specjalistów PR na rynku
 • Płynność finansową
 • Zaległości płatnicze
 • Dostęp do finansowania
 • Morale zespołu
 • Dostępność podwykonawców
 • Koszty działalności
 • Liczbę pracowników

W kwestii kluczowej jaką jest wielkość sprzedaży, blisko 38 proc. badanych spodziewa się, że będzie ona podobna jak w 2022, a 44 proc. – że będzie „raczej lepiej” lub „zdecydowanie lepiej”. Pogorszenia wyników sprzedaży (odpowiedzi „raczej gorzej” lub „zdecydowanie gorzej” spodziewa się nieco ponad 17% respondentów.

P4. Jakie są Pana/i PRZEWIDYWANIA odnośnie wielkości sprzedaży w perspektywie kolejnego roku (czyli jak będzie w 2023 roku względem 2022)?

***

Metodologia badania

W badaniu wzięło udział 52 szefów lub właścicieli agencji PR z całej Polski. Byli to doświadczeni konsultanci PR, średni staż pracy kształtował się na poziomie 19 lat. Badanie zrealizowano metodą CAWI, w okresie od lutego do lipca 2023 roku. Ankietowani reprezentowali różne typy agencji PR: 60% zorganizowanych jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a podmioty zatrudniające do 5 osób stanowiły 40% respondentów. Większość badanych zadeklarowała przynależność do organizacji branżowej.

Źródło, grafiki: SAPR
Grafika główna: Freepik