Oświadczenie SAPR w sprawie agencji R4S

Oświadczenie SAPR w sprawie agencji R4S

Zarząd Stowarzyszenia Agencji Public Relations opublikował oświadczenie w sprawie informacji, jakie ukazują się w ostatnich dniach na temat agencji R4S oraz w odniesieniu do oświadczenia opublikowanego przez Związek Firm Public Relations.

10 trendów w marketingu w 2022 roku
4 błędy przy tworzeniu strategii e-commerce. Jak ich uniknąć?
Lider w rok – pierwsza rocznica działania SAPR

Jak informowaliśmy w dniach poprzednich Zarząd Stowarzyszenia Agencji Public Relations już w poniedziałek rano (16 listopada br.) poprosił o wyjaśnienia kontrowersji pojawiających się w mediach w temacie działań agencji R4S. W środę późnym popołudniem uzyskaliśmy szczegółowe odpowiedzi od agencji. Na czwartkowym posiedzeniu Zarządu dokument ten został przekazany do analizy członkom kierownictwa SAPR. Już wiemy, że będziemy mieli dodatkowe pytania.

Jako Zarząd SAPR bardzo chcemy podkreślić, że dopiero po pełnym uzyskaniu wiedzy w temacie, wysłuchaniu stron, będzie możliwe dokonywanie ocen i ewentualne podejmowanie decyzji. Takie są elementarne zasady uczciwości w wydawaniu ocen i opinii. Wymaga tego nie tylko uczciwość ale i profesjonalizm, rzetelność a przede wszystkim etyka jakiegokolwiek podmiotu zajmującego się obrotem informacją, zwłaszcza jeśli wiąże się z wydawaniem opinii na temat kogokolwiek. Jednoznacznie wskazują na to „Standardy Profesjonalnego Public Relations” opracowane przez zespół naukowców i praktyków będących autorytetami branży PR. Standardy te mówią, że „uniwersalnym i branżowym zobowiązaniem oraz wartością dla profesjonalistów public relations jest przestrzeganie zasad wiarygodnego komunikowania w formułowaniu opinii i idei”. Według tych Standardów „narusza powyższe zobowiązania ten, kto nie uznaje prawa różnych grup otoczenia do (…), poznawania i oceny faktów i zdarzeń dotyczących zleceniodawcy, ważnych i interesujących dla tych grup, do zaprezentowania swojego stanowiska i poglądu na ten temat.”

Dlatego Zarząd SAPR uważa za niezgodne ze standardami profesjonalnego PR, a także z zasadami etyki, wydawanie opinii na temat jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego a w szczególności wyrokującej, czy firma ta w ogóle jest agencją PR, bez wysłuchania, a nawet bez podjęcia próby uzyskania informacji od podmiotu, który następnie zostaje arbitralnie i publicznie potępiony.

Jednocześnie pragniemy zapewnić wszystkie agencje członkowskie SAPR, a także niezrzeszone oraz zainteresowane uczestnictwem w rzetelnych organizacjach samoregulacyjnych branży PR, jak i dowolne podmioty, które staną się lub mogłyby stać się przedmiotem wydawania opinii przez władze SAPR, iż mogą liczyć na rzetelne, uczciwe i sprawiedliwe wysłuchanie w przypadku ewentualnie stawianych zarzutów. Rzetelność taka, w głębokim przekonaniu Zarządu SAPR, jest szczególnie niezbędna w obecnej dobie fake news, hejtu i instrumentalnego wykorzystywania niepełnych informacji do walki gospodarczej, politycznej lub społecznej.

Odpowiedź Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest reakcją na oświadczenie Związku Firm Public Relations o następującej treści:

Zarząd ZFPR, obserwując na przestrzeni ostatnich dni wzmożoną skalę doniesień na temat działalności firmy R4S, uznaje opisywane praktyki za stojące w całkowitej sprzeczności z definicją oraz standardami public relations. Jako niespełniające norm naszej profesji, nie powinny być w jakikolwiek sposób z nią wiązane ani tym bardziej utożsamiane, a tym samym podmiot prowadzący tego typu działania nie może określać siebie ani być nazywanym firmą bądź agencją PR.

Public Relations to budowanie relacji w oparciu o rzetelną i profesjonalną oraz pozytywną komunikację, z poszanowaniem dobra wspólnego, ładu biznesowego oraz wszelkich norm prawnych. Jako organizacja branżowa z 20-letnim stażem stoimy na straży tak pojmowanej praktyki PR, która jest jedyną obowiązującą definicją naszego zawodu.

Związek Firm PR przyjmuje w ramach samoregulacji szereg rozwiązań oraz realizuje i promuje na rynku aktywności służące dbałości o najwyższe normy i standardy profesjonalnych usług PR. Należą do nich między innymi nasze statutowe dokumenty, takie jak Kodeks Etyki PR oraz Kodeks Dobrych Praktyk.

Źródło: SAPR, ZFPR
Grafika: Freepik