„Instrukcja obsługi Agencji PR”. Premiera książki SAPR

„Instrukcja obsługi Agencji PR”. Premiera książki SAPR

Rozsądek podpowiada, by produktów używać zgodnie z załączoną do nich instrukcją obsługi. Czy tę zasadę można odnieść także do usług PR? Okazuje się, że tak! Zachęcają do tego autorzy „Instrukcji obsługi Agencji PR”, wydanej przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR).

Przyszłość branży HR – presja płacowa, rotacja, demografia. Wyniki badań opinii
Barometr nastrojów w branży usług PR – wyniki badania
CSR w branży reklamowej

Wydawnictwo SAPR-u to pierwsza taka publikacja na polskim rynku. Została przygotowana przez piętnastu szefów uznanych polskich agencji public relations i porusza kluczowe zagadnienia dotyczące współpracy na linii klient-agencja PR.

Autorzy książki pisali ją tak, by publikacja miała maksymalnie praktyczny wymiar. Czytelnik dowie się z niej m.in. o tym, czego powinien oczekiwać od dobrej agencji, jak przygotować brief, by otrzymać oferty dobrze dopasowane do potrzeb jego organizacji oraz jak zorganizować współpracę tak, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty i zmierzyć jej efekty.

Adresatami publikacji są nie tylko obecni jak i potencjalni klienci usług agencyjnych, ale także menedżerowie i właściciele agencji PR. Autorzy we wstępie podkreślają, że ma ona również stanowić instrukcję dla PR-owych startupów, jak powinna funkcjonować dojrzała firma z tej branży.

 Ta książka ma wspierać proces wzrostu polskiego rynku usług PR w zakresie dobrych standardów współpracy klient-agencja i obrony tego rynku przed negatywnymi zjawiskami. Wskazywać rekomendowane standardy, promować dobre praktyki, być zbiorem praktycznych rad podnoszących jakość tej współpracy – podkreśla zarząd SAPR we wstępie do publikacji.

Gdzie kupić

Książka w wersji papierowej oraz w formie e-booka dostępna jest na stronie https://sapr.com.pl/ksiazka Cena książki wynosi 39,90 zł (25,50 dla agencji stowarzyszonych w SAPR)

 Spis treści

 Emilia Hahn, PR Hub

 • Obszary aktywności public relations, czyli jakiego wsparcia można oczekiwać od agencji PR

Adam Łaszyn, Alert Media Communications

 • Strategia w usługach agencji PR

Karolina Borkowska-Bylicka, Public Dialog

 • Jak profesjonalnie przeprowadzić proces przetargowy i wybrać agencję PR?

Paweł Trochimiuk, Partner of Promotion

 • Jak wyceniać usługi public relations? Modele wycen

Rafał Czechowski, Imago Public Relations Sp. z o.o.

 • „Miękkie” standardy współpracy klient-agencja PR

Sylwia Kuligowska, ScopePR

 • Partner, doradca czy podwykonawca? Modele współpracy agencja-klient

Adriana Kondratowicz, Marek Dąbrowski, PR Expert

 • 9 kroków do efektywnej współpracy z agencją PR

Szymon Sikorski, Publicon

 • Formy rozliczeń z klientem

Hubert Tracz-Koszel, Catchers Kędziora Koszela Sp. K.

 • Kreatywność – najbarwniejsze oblicze public relations

Joanna Adamiak, Face it!

 • Nie tylko tradycyjny PR, czyli sposoby na poszerzanie relacji klienta z otoczeniem biznesowym

Bartłomiej Rajchert, GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

 • Komunikacja klient-agencja, gdy nawiązanie kontaktu następuje w związku z sytuacją kryzysową

Karolina Kazuła , Wordsmith PR Sp. z o.o.

 • Digital PR w usługach agencji public relations

Grzegorz Hajduk, HugeVoice

 • Public relations dla start-upów i firm opartych na innowacjach

Dariusz Tworzydło, Exacto

 • Feedback i ewaluacja pracy agencji

Magdalena Cieślak 4 Publicity

 • Prezentacja efektów pracy agencji

 Ze wstępu

„Takiej książki w branży public relations po prostu brakowało. Brakowało tym, co korzystają z usług agencji PR i tym, którzy tworzą takie agencje, prowadzą je lub w nich pracują. (…)

Ta książka ma wspierać proces wzrostu polskiego rynku usług PR w zakresie dobrych standardów współpracy klient-agencja i obrony tego rynku przed negatywnymi zjawiskami. Wskazywać rekomendowane standardy, promować dobre praktyki, być zbiorem praktycznych rad podnoszących jakość tej współpracy. (…)

Dlatego też ogromnie nam zależało, by książka miała charakter maksymalnie pragmatyczny. Bardzo użytkowy charakter dla obu grup czytelników – agencji i ich (potencjalnych) klientów.

Wzajemne zrozumienie, wspólnota wiedzy nt. know-how, procedur, wartości i zasad ogólnych, jak i szczegółowych narzędzi współpracy jest bowiem – w naszym najgłębszym przekonaniu – kluczowa w osiąganiu sukcesów we współpracy Agencja-Klient. A nic tak nie cieszy w pracy agencyjnej, jak wzajemne zadowolenie z efektów działań podejmowanych na rzecz klienta. Ta książka pozwala szybciej tworzyć tę platformę wzajemnego zrozumienia, wiedzy i know-how, znajomości i stosowania narzędzi efektywnej kooperacji – skracając drogę do wspomnianej radości ze świetnych efektów. (…)

Mamy nie tylko nadzieję, ale i przekonanie, że ta książka znacząco może pomóc w szybkim i właściwym ułożeniu tej współpracy, więc optymalizuje i skraca drogę do owych sukcesów w dwójnasób.”

Źródło, grafika: SAPR