Kongres Profesjonalistów Public Relations

Newsline jest organizatorem Kongresu Profesjonalistów Public Relations. To ogólnopolskie wydarzenie łączące środowisko i ludzi zajmujących się problematyką komunikacji i PR. Na program spotkania składają się wystąpienia plenarne, debaty i praktyczne warsztaty. Kongres Profesjonalistów Public Relations stanowi forum dialogu, inspiracji i integracji wszystkich tych, którzy tworzą branżę: praktyków, naukowców i pasjonatów.