Jak AI zmienia sektor IT i jaką przyszłość zawodową kreuje?

Jak AI zmienia sektor IT i jaką przyszłość zawodową kreuje?

Sztuczna inteligencja weszła do polskich domów m.in. za pomocą chatbotów, takich jak ChatGPT. AI znalazło także doskonałe zastosowanie w zróżnicowanym i dynamicznym sektorze IT. Coraz więcej osób dostrzega jej przydatność w swojej codzienności. Ponad 1/3 menedżerów IT deklaruje, że ich organizacje już wdrożyły lub są w trakcie wdrażania rozwiązań wykorzystujących AI i uczenie maszynowe, a 37% menedżerów planuje takie działania w bliżej nieokreślonej przyszłości bądź w ciągu najbliższych 2 lat. Wynika tak z najnowszego raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka i Antal.

Podsumowanie roku i trendy na 2024 w PR i marketingu
7 na 10 polskich pracodawców wskazuje na problem z zatrudnieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami
Realizacja kampanii w miastach do 200 tysięcy mieszkańców. Jak to robić?

W erze dynamicznego postępu technologicznego, przedsiębiorstwa z każdej branży dostrzegają korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii. Rozwój sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i automatyzacji stwarzają nowe możliwości, które wpływają na zapotrzebowanie na pracowników w tych dziedzinach. Na jakich specjalistów konkretnie?

Czy rewolucje w IT wymuszają nowe kwalifikacje?

Badani są zgodni (85%), że w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w bardzo wysokim stopniu staną się potrzebne nowe kompetencje i kwalifikacje, a automatyzacje procesów biznesowych przełożą się na znaczny wzrost zapotrzebowania na nowe umiejętności (72%).

Rozwój nowych technologii znacząco wpłynie na rynek pracy, a także zmieni sposób funkcjonowania wielu branż i sektorów naszej gospodarki. Jeszcze do niedawna szacowano, że w wyniku postępującej automatyzacji wielu pracowników może całkowicie stracić dotychczas wykonywaną pracę, a tylko nieliczni będą mogli się przekwalifikować. Obecnie badania wskazują, że liczba nowych miejsc pracy związanych z AI może znacząco wzrosnąć, wymagać to będzie jednak od pracowników podnoszenia, a także dostosowania kwalifikacji i kompetencji do zapotrzebowania rynku. Postępująca transformacja cyfrowa powoduje, że firmy, które do tej pory nie były związane bezpośrednio z sektorem IT będą musiały położyć większy nacisk na umiejętności cyfrowe oraz kwalifikacje swoich pracowników w tym obszarze – komentuje Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka.

Tych kompetencji szukają pracodawcy

W związku z wdrażaniem rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w tworzeniu, testowaniu, wdrażaniu i stosowaniu oprogramowania wśród kandydatów pożądane jest co najmniej kilkuletnie doświadczenie komercyjne, umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w zespole, samodzielność i dobra znajomość wymaganej przez pracodawcę technologii. Pracodawcy najczęściej szukają osób z poziomu regular, senior i lead, czyli przynajmniej ze średnio zaawansowaną wiedzą w branży IT. Do najbardziej pożądanych kompetencji będą należeć:


Specjaliści z powyższymi kompetencjami min. takimi jak machine learning, umiejętność posługiwania się Pythonem, SQL czy z doświadczeniem w pracy z bibliotekami data science i sztucznej inteligencji będą bardzo pożądani na rynku pracy. Umożliwiają one specjalistom i menedżerom w branży IT prowadzenie innowacyjnych projektów, tworzenie inteligentnych rozwiązań i wspieranie rozwoju firmy w erze cyfrowej. Warto zwrócić uwagę na rosnący obszar występowania sztucznej inteligencji. Znajduje ona zastosowanie w marketingu, monitoringu, medycynie czy też projektowaniu. Braki kadrowe zmuszają do poszukiwania rozwiązań systemowych, zwiększających efektowność pracy. Postępujące wzrost zastosowań AI w przyszłości, a co za tym idzie eskalowanie zapotrzebowania na specjalistów z tego obszaru, dostrzega blisko połowa (45%) badanych – komentuje Fabian Pietras, Business Unit Director Antal, IT Services.

Jaka przyszłość czeka programistów?

47% badanych uważa, że rozwój zastosowań sztucznej inteligencji zwiększy zapotrzebowanie na programistów, natomiast 35% uważa, że nie będzie to miało żadnego wpływu na popyt. Raport Światowego Forum Ekonomicznego potwierdza, że w Polsce programiści nadal będą pożądani.

Popularność programistów-developerów nieustannie rośnie, a wszystkie dane wyraźnie wskazują, że popyt na rynku wielokrotnie przekracza podaż. To powoduje, że koszt zatrudnienia programistów jest dziś dla wielu firm zaporowy. Jednocześnie trudno sobie dziś wyobrazić skuteczne zarządzanie firmą bez pomocy oprogramowania biznesowego. Naszym zdaniem zapotrzebowanie na klasyczne role związane z wytwarzaniem oprogramowania będzie stale rosło, pomimo wzrostu popularności platform low-code/no-code. Jednocześnie, na naszych oczach tworzy się zupełnie nowa kategoria specjalistów IT, która dynamicznie się powiększa – komentuje w raporcie Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.

Źródło, grafiki: ANTAL
Foto: Freepik