Barometr nastrojów pracowników

Barometr nastrojów pracowników

Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia, satysfakcja z pracy oraz zaufanie do przełożonego – to cztery parametry, które były przedmiotem drugiej odsłony badania „Barometr nastrojów pracowników”.

W 2022 roku już 9 na 10 firm skorzysta z wideo marketingu
5 trendów, które zmieniają rynek pracy
Handel wraca do reklamy zewnętrznej

Podczas badania pracodawcy odpowiadali na te same pytania co pracownicy, wskazując „co ich zdaniem uważają pracownicy”. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy mają wspólne perspektywy, gdzie widać różnice w ocenie sytuacji na rynku pracy i z czego mogą one wynikać. Wynik to jedna liczba – średnia wyciągnięta ze wszystkich odpowiedzi udzielonych w danym bloku tematycznym kwestionariusza, w skali od 1 do 10.

Widać zmiany w niektórych aspektach badania, które można przypisać ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz na rynku pracy wywołanej przez pandemię COVID-19.

I tak w kwestii wynagrodzenie barometr nastrojów wynosi: u pracowników 6,07 – w I edycji było to 6,6; u pracodawców natomiast 6,09 – w I edycji 6,2.

– Spośród pracowników, którzy ocenili swoje wynagrodzenie na 6 lub niżej – trzy czwarte deklaruje, że szuka lepiej płatnej pracy. W pierwszej edycji było to aż 89 proc. pytanych. Oznacza to, że pracownicy boją się zmiany nawet niżej płatnej pracy, ale jednak pewnej. Mniej osób więc bierze pod uwagę zmianę pracodawcy – komentuje Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment.

Jeśli chodzi o stabilność zatrudnienia to odnotowaliśmy duży spadek u pracowników i wzrost u pracodawców. Pracownicy oceniają swoją sytuację na 6,4, gdy w I edycji dali aż 7,1. Pracodawcy natomiast przyznają średnio 7,3, przy czym w I edycji wskaźnik wynosił u nich równo 7.

– Takie wyniki to potwierdzenie tezy, że wraz z trwaniem pandemii COVID-19, pracownicy coraz bardziej obawiali się i nadal obawiają się o pracę. Pracodawcy za to są coraz częściej przekonani, że ich działania poprawiają nadszarpnięte obawą o pracą nastroje pracowników – mówi Magdalena Furs, Service & Delivery Director Gi Group.

W bloku pytań o satysfakcję z pracy poziom barometru dla pracowników niewiele spadł – wynosi 5,9, gdy w I edycji sięgnął 6. Natomiast u pracodawców wynosi 6,2, gdy w I edycji było to tylko 5,9. W tej sekcji zadaliśmy też nowe pytania dotyczące poczucia docenienia w pracy. Warto sprawdzić wyniki, by dowiedzieć się, czy pracownicy czują się doceniani i jak myślą o tym ich szefowie.

Gdy zapytaliśmy o zaufanie do przełożonego, zanotowaliśmy spadek nastrojów u pracowników – z 6,6 do 6,2 obecnie i niewielki wzrost ocen u pracodawców – z 6,6 do 6,7.

– To zastanawiające dane: wynika z nich, że pracodawcy zdecydowanie pozytywniej oceniają poziom zaufania pracowników do szefów i ocenę działań szefa w sytuacjach kryzysowych niż to deklarują sami pracownicy. Każdy z szefów powinien poświęcić chwilę uwagi na zastanowienie, skąd się biorą te różnice? W trudnej dla firmy sytuacji zarządzający skupiają się na działaniu – ratowaniu, stabilizowaniu czy rozwijaniu biznesu. Zdarza się, że zaniedbują wtedy komunikację z zespołem. To błąd! – podkreśla Paweł Prociak, Business Director Wyser.

„Barometr nastrojów pracowników” to cykliczne badanie, podczas którego Gi Group wraz z Grafton Recruitment, Wyser oraz TACK TMI będą obserwować samopoczucie pracowników. Zapraszamy do lektury wyników.

***

Badanie II edycji „Barometru nastrojów pracowników” w formie ankiety online przeprowadzono w listopadzie 2020 r. Na pytania odpowiedziało 553 pracowników oraz 158 pracodawców.

Źrodło: GB SMART PR
Zdjęcie: Freepik