Barometr nastrojów pracowników

Barometr nastrojów pracowników

Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia, satysfakcja z pracy oraz zaufanie do przełożonego – to cztery parametry, które były przedmiotem drugiej odsłony badania „Barometr nastrojów pracowników”.

Prognozy zakupowe na Black Friday – wyniki badań
Czy rozwój ma płeć? Sposoby uczenia się pracowników a różnice międzypłciowe
Cyfryzacja przedsiębiorstw w Polsce nabiera rozpędu

Podczas badania pracodawcy odpowiadali na te same pytania co pracownicy, wskazując „co ich zdaniem uważają pracownicy”. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy mają wspólne perspektywy, gdzie widać różnice w ocenie sytuacji na rynku pracy i z czego mogą one wynikać. Wynik to jedna liczba – średnia wyciągnięta ze wszystkich odpowiedzi udzielonych w danym bloku tematycznym kwestionariusza, w skali od 1 do 10.

Widać zmiany w niektórych aspektach badania, które można przypisać ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz na rynku pracy wywołanej przez pandemię COVID-19.

I tak w kwestii wynagrodzenie barometr nastrojów wynosi: u pracowników 6,07 – w I edycji było to 6,6; u pracodawców natomiast 6,09 – w I edycji 6,2.

– Spośród pracowników, którzy ocenili swoje wynagrodzenie na 6 lub niżej – trzy czwarte deklaruje, że szuka lepiej płatnej pracy. W pierwszej edycji było to aż 89 proc. pytanych. Oznacza to, że pracownicy boją się zmiany nawet niżej płatnej pracy, ale jednak pewnej. Mniej osób więc bierze pod uwagę zmianę pracodawcy – komentuje Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment.

Jeśli chodzi o stabilność zatrudnienia to odnotowaliśmy duży spadek u pracowników i wzrost u pracodawców. Pracownicy oceniają swoją sytuację na 6,4, gdy w I edycji dali aż 7,1. Pracodawcy natomiast przyznają średnio 7,3, przy czym w I edycji wskaźnik wynosił u nich równo 7.

– Takie wyniki to potwierdzenie tezy, że wraz z trwaniem pandemii COVID-19, pracownicy coraz bardziej obawiali się i nadal obawiają się o pracę. Pracodawcy za to są coraz częściej przekonani, że ich działania poprawiają nadszarpnięte obawą o pracą nastroje pracowników – mówi Magdalena Furs, Service & Delivery Director Gi Group.

W bloku pytań o satysfakcję z pracy poziom barometru dla pracowników niewiele spadł – wynosi 5,9, gdy w I edycji sięgnął 6. Natomiast u pracodawców wynosi 6,2, gdy w I edycji było to tylko 5,9. W tej sekcji zadaliśmy też nowe pytania dotyczące poczucia docenienia w pracy. Warto sprawdzić wyniki, by dowiedzieć się, czy pracownicy czują się doceniani i jak myślą o tym ich szefowie.

Gdy zapytaliśmy o zaufanie do przełożonego, zanotowaliśmy spadek nastrojów u pracowników – z 6,6 do 6,2 obecnie i niewielki wzrost ocen u pracodawców – z 6,6 do 6,7.

– To zastanawiające dane: wynika z nich, że pracodawcy zdecydowanie pozytywniej oceniają poziom zaufania pracowników do szefów i ocenę działań szefa w sytuacjach kryzysowych niż to deklarują sami pracownicy. Każdy z szefów powinien poświęcić chwilę uwagi na zastanowienie, skąd się biorą te różnice? W trudnej dla firmy sytuacji zarządzający skupiają się na działaniu – ratowaniu, stabilizowaniu czy rozwijaniu biznesu. Zdarza się, że zaniedbują wtedy komunikację z zespołem. To błąd! – podkreśla Paweł Prociak, Business Director Wyser.

„Barometr nastrojów pracowników” to cykliczne badanie, podczas którego Gi Group wraz z Grafton Recruitment, Wyser oraz TACK TMI będą obserwować samopoczucie pracowników. Zapraszamy do lektury wyników.

***

Badanie II edycji „Barometru nastrojów pracowników” w formie ankiety online przeprowadzono w listopadzie 2020 r. Na pytania odpowiedziało 553 pracowników oraz 158 pracodawców.

Źrodło: GB SMART PR
Zdjęcie: Freepik